Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2006)
  Kyvik, Øyvin
  Avhandlinger
  - inHVL
 2. (2006)
  Gjøsæter, Åge
  Annet
  - inHVL
 3. (2006)
  • Nielsen, Martin N.
  • Øvsthus, Knut
  • Landmark, lars
  Konferansebidrag
  - inHVL
 4. (2006)
  - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Wyller, Vegard Bruun Bratholm
  • Bjørneklett, Arvid
  • Brubakk, Oddbjørn
  (and 8 more...)

  Wyller, Vegard Bruun Bratholm

  Bjørneklett, Arvid

  Brubakk, Oddbjørn

  Festvåg, Lillian

  Follestad, Inghild

  Malt, Ulrik Fredrik

  Malterud, Kirsti

  Nyland, Harald Inge

  Rambøl, Harald

  Stubhaug, Bjarte

  Larun, Lillebeth

  Rapporter
  - inHVL
 5. (2006)
  • Nesheim, Morten
  • Reiersen, Siri Vinje
  Studentarbeider
  - inHVL
 6. (2006)
  Krogh, Kari
  Studentarbeider
  - inHVL
 7. (2006)
  Weinbach, Jan-Erik
  Studentarbeider
  - inHVL
 8. (2006)
  - Norsk selskap for sykepleieforskning
  • Berland, Astrid
  • Natvig, Gerd Karin
  Tidsskriftsartikkel
  - inHVL
 9. (2006)
  • Andersen, John Roger
  • Søgnen, Eva
  • Natvig, Gerd Karin
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHVL
 10. (2006)
  - Mette Riger-Kusk
  Riger-Kusk, Mette
  Studentarbeider
  - inHVL
 11. (2006)
  Gjøsæter, Åge
  Annet
  - inHVL
 12. (2006)
  Nondal, Bjørn Rune
  Studentarbeider
  - inHVL
 13. (2006)
  Instanes, Borgny
  Studentarbeider
  - inHVL
 14. (2006)
  Fimreite, Irmelin Østerbø
  Studentarbeider
  - inHVL
 15. (2006)
  Vikheim, Kjersti
  Studentarbeider
  - inHVL