Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2007)
  - Diakonhjemmet høgskole
  Brænne, Ingri-Hanne
  Rapporter
  - inVID
 2. (2007)
  - [forfatteren]
  Hauken, Øyvind
  Studentarbeider
  - inVID
 3. (2007)
  - Norsk institutt for skog og landskap
  Woxholtt, Severin
  Rapporter
  - inNIBIO
 4. (2007)
  - Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  • Berdal, Knut G
  • Clarke, Jihong
  • Klemsdal, Sonja
  (and 11 more...)

  Berdal, Knut G

  Clarke, Jihong

  Klemsdal, Sonja

  Klungland, Helge

  Lid, Elin Thingnæs

  Linnestad, Casper

  Mikalsen, Arne

  Myhr, Anne Ingeborg

  Nerland, Audun Helge

  Nes, Ingolf

  Nielsen, Kaare Magne

  Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

  Stabbetorp, Odd Egil

  Thrane, Vibeke

  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 5. (2007)
  - Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  • Alexander, Jan
  • Farstad, Wenche Kristin
  • Haugen, Margaretha
  (and 13 more...)

  Alexander, Jan

  Farstad, Wenche Kristin

  Haugen, Margaretha

  Krogdahl, Åshild

  Lie, Øyvind

  Næss, Bjørn

  Sundheim, Leif

  Rimstad, Espen

  Dybing, Erik

  Nes, Ingolf

  Skåre, Janneche Utne

  Haldorsen, Anne-Kathrine Lundeby

  Narvhus, Judith

  Kapperud, Georg

  Andersen, Lene Frost

  Folgerø, Beate Furuto

  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 6. (2007)
  - Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  • Berdal, Knut G
  • Clarke, Jihong
  • Klemsdal, Sonja
  (and 10 more...)

  Berdal, Knut G

  Clarke, Jihong

  Klemsdal, Sonja

  Klungland, Helge

  Linnestad, Casper

  Myhr, Anne Ingeborg

  Nerland, Audun Helge

  Nes, Ingolf

  Nielsen, Kåre Magne

  Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

  Stabbetorp, Odd Egil

  Thrane, Vibeke

  Mikalsen, Arne

  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 7. (2007)
  - Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  • Berdal, Knut G
  • Clarke, Jihong
  • Klemsdal, Sonja
  (and 10 more...)

  Berdal, Knut G

  Clarke, Jihong

  Klemsdal, Sonja

  Klungland, Helge

  Linnestad, Casper

  Mikalsen, Arne

  Myhr, Anne Ingeborg

  Nerland, Audun Helge

  Nes, Ingolf

  Nielsen, Kåre Magne

  Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

  Stabbetorp, Odd Egil

  Thrane, Vibeke

  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 8. (2007)
  - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Nilsen, Ellen M
  • Alfsen, Cecilie G.
  • Feiring, Berit
  (and 3 more...)

  Nilsen, Ellen M

  Alfsen, Cecilie G.

  Feiring, Berit

  Skjeldestad, Finn Egil

  Steen, Rita

  Sæterdal, Ingvil von Mehren

  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 9. (2007)
  - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Aaserud, Morten
  • Kristiansen, Ivar Sønbø
  • Neilson, Aileen Rae
  (and 4 more...)

  Aaserud, Morten

  Kristiansen, Ivar Sønbø

  Neilson, Aileen Rae

  Norum, Jan

  Sørbye, Halfdan

  Aas, Eline

  Gjertsen, Marianne Klemp

  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 10. (2007)
  - Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  • Rimstad, Espen
  • Høiby, E. Arne
  • Kapperud, Georg
  (and 10 more...)

  Rimstad, Espen

  Høiby, E. Arne

  Kapperud, Georg

  Lassen, Jørgen Fredrik

  Lunestad, Bjørn Tore

  Nygård, Karin Maria

  Olsvik, Ørjan

  Nesbakken, Truls

  Robertson, Lucy

  Tryland, Morten

  Tranulis, Michael A.

  Vainio, Kirsti

  Blom, Hans

  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 11. (2007)
  Gobakken, Lone Ross
  Annet
  - inNIBIO
 12. (2007)
  • Krokene, Paal
  • Økland, Bjørn
  • Christiansen, Erik
  Annet
  - inNIBIO
 13. (2007)
  Solberg, Svein
  Annet
  - inNIBIO
 14. (2007)
  Nygaard, Per Holm
  Annet
  - inNIBIO
 15. (2007)
  Alfredsen, Gry
  Annet
  - inNIBIO