Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2008)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  • Aune, Finn Roar
  • Holtsmark, Bjart
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 2. (2008)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  • Hagem, Cathrine
  • Holtsmark, Bjart
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 3. (2008)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  Holtsmark, Bjart
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 4. (2008)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  • Bjørnstad, Roger
  • Nymoen, Ragnar
  Annet
  - inSSB
 5. (2008)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  • Bjørnstad, Roger
  • Nymoen, Ragnar
  Annet
  - inSSB
 6. (2008)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  Aslaksen, Iulie
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 7. (2008)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  • Eika, Torbjørn
  • Olsen, Øystein
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 8. (2008)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  Bjørnstad, Roger
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 9. (2008)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  Bjerkholt, Olav
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 10. (2008)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  • Bye, Torstein
  • Strøm, Steinar
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 11. (2008)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  Bjerkholt, Olav
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 12. (2008)
  - Samfunnsøkonomenes Forening
  Sandberg, Lasse
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB