Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2017)
  Linnerud, Silje Christin Wang
  Studentarbeider
  - inDUO
 2. (2017)
  - Fagbokforlaget
  Kolberg, Asbjørn
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 3. (2017)
  - Folkehelseinstituttet
  • Skudal, Kjersti Eeg
  • Holmboe, Olaf
  • Haugum, Mona
  (and 1 more...)

  Skudal, Kjersti Eeg

  Holmboe, Olaf

  Haugum, Mona

  Iversen, Hilde Karin Hestad

  Rapporter
  - inFHI
 4. (2017)
  - FO, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere
  Hernes-Giertsen, Merethe
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 5. (2017)
  - Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for atferdsvitenskap
  Eidshaug, Tonje Julin
  Studentarbeider
  - inOsloMet-ODA
 6. (2017)
  - Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for atferdsvitenskap
  Jørgensen, Cecilie Belinda
  Studentarbeider
  - inOsloMet-ODA
 7. (2017)
  - Academic Publishing, Reading
  Munkvold, Robin Isfold
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 8. (2017)
  - Kunsthøgskolen i Oslo
  Iunker, Finn
  Bok
  - inKHiO
 9. (2017)
  - BIBSYS
  BIBSYS
  Annet
  - inUNIT
 10. (2017)
  - Universitetet i Tromsø
  • Annet
  • Annet
  - inMunin
 11. (2017)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Rydningen, Mats
  • Studentarbeider
  • Studentarbeider
  - inMunin
 12. (2017)
  Kulset, Ellen Marthinsen
  Tidsskriftsartikkel
  - inUSN
 13. (2017)
  - University of Oslo
  Vangsnes, Øystein A
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 14. (2017)
  • Ohlsson, Alicia
  • Johansen, Rino Bandlitz
  • Larsson, Ulf Gerry
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHINN
 15. (2017)
  - Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning
  • Heggem, Reidun
  • Brigham, Anne Margrethe
  • Zahl-Thanem, Alexander
  Rapporter
  - inBYGDEFORSK