Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2019)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  • Viken, Synnøve
  • Stokke, Jo-Simon F.
  • Zawalska, Judyta
  Rapporter
  - inDUO
 2. (2019)
  Robstad, Ester Irene
  Studentarbeider
  - inDUO
 3. (2019)
  Williamsen, Marius
  Studentarbeider
  - inDUO
 4. (2019)
  Svalheim, Emma
  Studentarbeider
  - inDUO
 5. (2019)
  Pasten, Daniel Kleiven
  Studentarbeider
  - inDUO
 6. (2019)
  Larsen, Tonje Lilaas
  Studentarbeider
  - inDUO
 7. (2019)
  Hannon, Lina Louise Sandaker
  Studentarbeider
  - inDUO
 8. (2019)
  Langsholt, Hanne-Cathrine Wendelbo
  Studentarbeider
  - inDUO
 9. (2019)
  Vårdal, Kolbjørn
  Studentarbeider
  - inDUO
 10. (2019)
  Müller, Runa Boye
  Studentarbeider
  - inDUO
 11. (2019)
  - 07 Media
  Tenningen, Sigurd
  Avhandlinger
  - inAURA
 12. (2019)
  - Cappelen Damm Akademisk
  • Blix, Hilde Synnøve
  • Waade, Roy Aksel
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 13. (2019)
  - Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
  • Fransson, Elisabeth
  • Hammerlin, Yngve
  • Skotte, Sven-Erik
  Rapporter
  - inCORA
 14. (2019)
  - Høgskulen på Vestlandet
  Tryti, Morten Andrè
  Studentarbeider
  - inHVL
 15. (2019)
  Sandberg, Jørgen Hoel
  Studentarbeider
  - inHINN