Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1983)
  - Havforskningsinstituttet
  • Nakken, Odd
  • Raknes, Askjell
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 2. (1983)
  - Havforskningsinstituttet
  Godø, Olav Rune
  Rapporter
  - inIMR
 3. (1983)
  - Havforskningsinstituttet
  Godø, Olav Rune
  Rapporter
  - inIMR
 4. (1983)
  - Havforskningsinstituttet
  • Loeng, Harald
  • Nakken, Odd
  • Raknes, Askjell
  Rapporter
  - inIMR
 5. (1983)
  - Havforskningsinstituttet
  Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Statens biologiske stasjon Flødevigen
  Annet
  - inIMR
 6. (1983)
  - Havforskningsinstituttet
  • Dahl, Einar
  • Torstensen, Else
  • Tveite, Stein
  Rapporter
  - inIMR
 7. (1983)
  - Havforskningsinstituttet
  Annet
  - inIMR
 8. (1983)
  - Havforskningsinstituttet
  • Alvheim, Oddgeir
  • Dommasnes, Are
  • Martinsen, Otto
  (and 1 more...)

  Alvheim, Oddgeir

  Dommasnes, Are

  Martinsen, Otto

  Tjelmeland, Sigurd

  Rapporter
  - inIMR
 9. (1983)
  - Havforskningsinstituttet
  Havforskningsinstituttet
  Rapporter
  - inIMR
 10. (1983)
  - Havforskningsinstituttet
  • Alvheim, Oddgeir
  • Dommasnes, Are
  • Martinsen, Otto
  Rapporter
  - inIMR
 11. (1983)
  - Havforskningsinstituttet
  Loeng, Harald
  Rapporter
  - inIMR
 12. (1983)
  - Havforskningsinstituttet
  Aure, Jan
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 13. (1983)
  - Havforskningsinstituttet
  Norsk oseanografisk datasenter
  Annet
  - inIMR
 14. (1983)
  - Havforskningsinstituttet
  Annet
  - inIMR