Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2018)
  - Universitetsforlaget
  Haug, Eldbjørg
  Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 2. (2018)
  - Universitetsforlaget
  • Bersvendsen, Agnete
  • Hauge, Mona-Iren
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 3. (2018)
  - Universitetsforlaget
  Alfsvåg, Knut
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 4. (2018)
  - Universitetsforlaget
  • Fjetland, Kirsten Jæger
  • Gjermestad, Anita
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 5. (2018)
  - Universitetsforlaget
  • Landrø, Kristin
  • Rønning, Wenche M
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNTNU Open
 6. (2018)
  - Universitetsforlaget
  • Karlsen, Kim Egdar
  • Duckert, Fanny
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 7. (2018)
  - Universitetsforlaget
  • Hatlevik, Ove Edvard
  • Rohatgi, Anubha
  • Björnsson, Julius Kristjan
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 8. (2018)
  - Universitetsforlaget
  Kaasa, Janicke S.
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 9. (2018)
  - Universitetsforlaget
  Ellingsæter, Anne Lise
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 10. (2018)
  - Universitetsforlaget
  Hjort, Maria Astrup
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 11. (2018)
  - Universitetsforlaget
  Kaufmann, Mareile
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 12. (2018)
  - Universitetsforlaget
  Bergem, Ole Kristian
  Bok
  - inDUO
 13. (2018)
  - Universitetsforlaget
  • Hatlevik, Ove Edvard
  • Rohatgi, Anubha
  • Björnsson, Julius Kristjan
  Bok
  - inDUO
 14. (2018)
  - Universitetsforlaget
  • Halvorsen, Knut
  • van der Wel, Kjetil A.
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 15. (2018)
  - Universitetsforlaget
  Takle, Marianne
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA