Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1971)
  - Havforskningsinstituttet
  • Blindheim, Johan
  • Dragesund, Olav
  • Hognestad, Per T.
  (and 2 more...)

  Blindheim, Johan

  Dragesund, Olav

  Hognestad, Per T.

  Midttun, Lars

  Nakken, Odd

  Rapporter
  - inIMR
 2. (1993)
  - Havforskningsinstituttet
  • Gjøsæter, Jakob
  • Enersen, Kate
  • Enersen, Svein Erik
  (and 1 more...)

  Gjøsæter, Jakob

  Enersen, Kate

  Enersen, Svein Erik

  Nakken, Odd

  Arbeidsnotat
  - inIMR
 3. (1989)
  - [Landsdelutvalget, Fylkesfiskarlagene, Norges Naturvernforbund]?
  Nakken, Odd
  Annet
  - inIMR
 4. (1990)
  - Opplysningsutvalet for fiskerinæringa i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane
  Nakken, Odd
  Annet
  - inIMR
 5. (1979)
  - Havforskningsinstituttet
  Nakken, Odd
  Konferansebidrag
  - inIMR
 6. (1983)
  - Havforskningsinstituttet
  • Nakken, Odd
  • Raknes, Askjell
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 7. (1972)
  - Fiskeridirektoratet
  • Finnfelag, Odd [is a pseud. of Odd Nakken]
  • Nakken, Odd
  Annet
  - inIMR
 8. (1997)
  Nakken, Odd
  Annet
  - inIMR
 9. (1982)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Nakken, Odd
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 10. (1984)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  • Nakken, Odd
  • Raknes, Askjell
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 11. (1983)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Nakken, Odd
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 12. (1983)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  • Hylen, Arvid
  • Nakken, Odd
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 13. (1977)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  Nakken, Odd
  Arbeidsnotat
  - inIMR
 14. (1992)
  - Havforskningsinstituttet
  • Hylen, Arvid
  • Korsbrekke, Knut
  • Mehl, Sigbjørn
  (and 3 more...)

  Hylen, Arvid

  Korsbrekke, Knut

  Mehl, Sigbjørn

  Nakken, Odd

  Nedreaas, Kjell Harald

  Raknes, Askjell

  Arbeidsnotat
  - inIMR
 15. (1996)
  - Havforskningsinstituttet
  • Mehl, Sigbjørn
  • Nakken, Odd
  Rapporter
  - inIMR