Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2014)
  - YS
  • Bergene, Ann Cecilie
  • Bernstrøm, Vilde Hoff
  • Steen, Arild Henrik
  Annet
  - inOsloMet-ODA
 2. (2013)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  • Jon Qvortrup
  • Spjelkavik, Øystein
  Annet
  - inOsloMet-ODA
 3. (2009)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  • Sørensen, Bjørg Aase
  • Webjørnsen, Steinar
  Annet
  - inOsloMet-ODA
 4. (2003)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  • Spjelkavik, Øystein
  • Frøyland, Kjetil
  • Torbjørn Skardhamar
  Annet
  - inOsloMet-ODA
 5. (2013)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  Skjælaaen, Gudrun Rudningen
  Annet
  - inOsloMet-ODA
 6. (2013)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  • Neumann, Cecilie Basberg
  • Pettersen, Karen Sofie
  Annet
  - inOsloMet-ODA
 7. (2013)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  • Grimsmo, Asbjørn
  • Heen, Hanne
  Annet
  - inOsloMet-ODA
 8. (2009)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  Grimsmo, Asbjørn
  Annet
  - inOsloMet-ODA
 9. (2012)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  Legard, Sveinung
  Annet
  - inOsloMet-ODA
 10. (2012)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet
  • Schafft, Angelika
  • Grimsmo, Asbjørn
  Annet
  - inOsloMet-ODA
 11. (2011)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet
  • Spjelkavik, Øystein
  • Branko Hagen
  • Kristiina Härkäpää
  Annet
  - inOsloMet-ODA
 12. (2011)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet
  • Spjelkavik, Øystein
  • Hagen, Branko
  • Härkäpää, Kristiina
  Annet
  - inOsloMet-ODA
 13. (1993)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet
  Ebeltoft, Arne
  Annet
  - inOsloMet-ODA
 14. (2012)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  • Fossestøl, Knut
  • Pål Børing
  • Skarpaas, Ingebjørg
  Annet
  - inOsloMet-ODA
 15. (2013)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  • Egeland, Cathrine
  • Cathrine Tømte
  • Gunnes, Hebe
  Annet
  - inOsloMet-ODA