Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2020)
  Os, Ellen
  Avhandlinger
  - inDUO
 2. (2019)
  - Oslo 07-Media
  Skjerdal, Ingrid Beate Hestvik
  Avhandlinger
  - inDUO
 3. (2020)
  - Høgskolen i Innlandet
  Ilje-Lien, Johanne
  Avhandlinger
  - inHINN
 4. (2020)
  - Universitetet i Sørøst-Norge
  Nordby, Guro
  Avhandlinger
  - inUSN
 5. (2020)
  Helgesen, Janne Henriette Ingarsdotter
  Avhandlinger
  - inDUO
 6. (2018)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Iversen, Elisabeth
  Avhandlinger
  - inNMBU
 7. (2013)
  - Universitetet i Agder / University of Agder
  Opsal, Hilde
  • Avhandlinger
  • Tidsskriftsartikkel
  - inAURA
 8. (2012)
  - Universitet i Agder / University of Agder
  Rangnes, Toril Eskeland
  • Avhandlinger
  • Tidsskriftsartikkel
  - inAURA
 9. (2009)
  - Universitetet i Bergen / University of Bergen
  Larsen, Inger Beate
  Avhandlinger
  - inAURA
 10. (2010)
  Fjeldbraaten, Elin M
  Avhandlinger
  - inAURA
 11. (2020)
  - The University of Bergen
  Hovland, Runar Tengel
  Avhandlinger
  - inBORA
 12. (2020)
  - VID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslo
  Jensen, Jørghild Karlotte
  Avhandlinger
  - inVID
 13. (2020)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Storvoll, Ragnvald Anton
  • Avhandlinger
  • Avhandlinger
  - inMunin
 14. (2017)
  - Høgskolen i Oslo og Akershus, Senter for profesjonsstudier
  Brodtkorb, Elisabeth
  Avhandlinger
  - inVID
 15. (2020)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Johannessen, Inger Lise
  • Avhandlinger
  • Avhandlinger
  - inMunin