Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2020)
  - Cappelen Damm Akademisk
  • Bachke, Carl Christian
  • Hermansen, Mads Carsten
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inAURA
 2. (2020)
  - Norges musikkhøgskole ; Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH)
  • Kielland, Torhild
  • Solli, Hans Petter
  • Trondalen, Gro
  • Bok
  • Annet
  - inNMH
 3. (2015)
  - KUN - Kirkelig utdanningssenter i nord
  Fylling, Hilde
  Bok
  - inVID
 4. (2020)
  - Brill
  De Lauri, Antonio
  Bok
  - inCMI
 5. (2020)
  - Cappelen Damm Akademisk
  • Eiksund, Øyvind Johan
  • Angelo, Elin
  • Knigge, Jens
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 6. (1973)
  - Nic Waals institutt
  • Christiansen, Bjørn
  • Killingmo, Bjørn
  • Waal, Nic
  Bok
  - inBORA
 7. (1956)
  - Nic Waals institutt
  • Christiansen, Bjørn
  • Killingmo, Bjørn
  • Waal, Nic
  Bok
  - inBORA
 8. (1963)
  - Barnepsykiatrisk institutt
  • Christiansen, Bjørn
  • Killingmo, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 9. (1955)
  - Eynar Mungsgaards forlag
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 10. (1955)
  - Forsvarets psykologiske avdeling
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 11. (1983)
  - Norsk psykologforening
  • Christiansen, Bjørn
  • Iversen, Bente
  • Stephansen, Morten
  Bok
  - inBORA
 12. (1953)
  - Institutt for samfunnsforsking
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 13. (1963)
  - Forskningsrådenes fellesutvalg
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 14. (2005)
  - The University of Bergen
  • Borvik, Bjørnar
  • Fötschl, Andreas
  • Høivik, Knut
  (and 3 more...)

  Borvik, Bjørnar

  Fötschl, Andreas

  Høivik, Knut

  Lilleholt, Kåre

  Lunde, Tore

  Tørum, Amund Bjøranger

  Bok
  - inBORA
 15. (2004)
  - Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Lilleholt, Kåre
  • Bjørkly, Tarjei Ytrehus
  • Borvik, Bjørnar
  (and 3 more...)

  Lilleholt, Kåre

  Bjørkly, Tarjei Ytrehus

  Borvik, Bjørnar

  Høivik, Knut

  Lunde, Tore

  Vogt, Edvard

  Bok
  - inBORA