Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
  1. (2018)
    • Andreassen, Helene N.
    • Lyche, Chantal
    • Konferansebidrag
    • Annet
    - inMunin
  2. (2017)
    - University of Agder & Nord University
    • Andreassen, Helene N.
    • Lyche, Chantal
    • Konferansebidrag
    • Annet
    - inMunin
  3. (2017)
    • Andreassen, Helene N.
    • Durand, Jacques
    • Lyche, Chantal
    • Konferansebidrag
    • Annet
    - inMunin
  4. (2017)
    - UiT The Arctic University of Norway
    • Andreassen, Helene N.
    • Lyche, Chantal
    • Konferansebidrag
    • Annet
    - inMunin
  5. (2016)
    • Andreassen, Helene N.
    • Lyche, Chantal
    • Konferansebidrag
    • Annet
    - inMunin
  6. (2015)
    - Université Caen Normandie
    • Andreassen, Helene N.
    • Lyche, Chantal
    • Konferansebidrag
    • Annet
    - inMunin