Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2020)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Hårstad, Silje
  Rapporter
  - inDUO
 2. (1990)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Lindblom, Inge
  Rapporter
  - inDUO
 3. (1989)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Forseth, Lars
  Rapporter
  - inDUO
 4. (1989)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Olstad, Ove
  Rapporter
  - inDUO
 5. (2009)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Mataramvura, Sure
  Rapporter
  - inDUO
 6. (2011)
  - Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  • Nerland, Audun Helge
  • Brandtzæg, Per
  • Finne, Merethe Aasmo
  (and 9 more...)

  Nerland, Audun Helge

  Brandtzæg, Per

  Finne, Merethe Aasmo

  Holck, Askild Lorentz

  Junttila, Olavi

  Konestabo, Heidi Sjursen

  Meadow, Richard

  Mikalsen, Arne

  Nielsen, Kaare Magne

  Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

  Vikse, Rose

  Andreassen, Åshild Kristine

  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 7. (2010)
  - Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  • Nerland, Audun Helge
  • Brandtzæg, Per
  • Finne, Merethe Aasmo
  (and 9 more...)

  Nerland, Audun Helge

  Brandtzæg, Per

  Finne, Merethe Aasmo

  Holck, Askild Lorentz

  Junttila, Olavi

  Konestabo, Heidi Sjursen

  Meadow, Richard

  Mikalsen, Arne

  Nielsen, Kaare Magne

  Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

  Vikse, Rose

  Andreassen, Åshild Kristine

  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 8. (2011)
  - Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  • Nerland, Audun Helge
  • Brandtzæg, Per
  • Finne, Merethe Aasmo
  (and 11 more...)

  Nerland, Audun Helge

  Brandtzæg, Per

  Finne, Merethe Aasmo

  Holck, Askild Lorentz

  Junttila, Juho

  Konestabo, Heidi Sjursen

  Meadow, Richard

  Mikalsen, Arne

  Nielsen, Kaare Magne

  Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

  Sanden, Monica

  Andreassen, Åshild Kristine

  Vikse, Rose

  Bernhoft, Aksel

  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 9. (2010)
  - Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  • Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl
  • Bøhn, Thomas
  • Finne, Merethe Aasmo
  (and 11 more...)

  Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

  Bøhn, Thomas

  Finne, Merethe Aasmo

  Holck, Askild Lorentz

  Klungland, Helge

  Meadow, Richard

  Mikalsen, Arne

  Myhr, Anne Ingeborg

  Nerland, Audun Helge

  Nes, Ingolf

  Nielsen, Kaare Magne

  Stabbetorp, Odd Egil

  Thrane, Vibeke

  Vikse, Rose

  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 10. (2010)
  - Nofima
  • Larsen, Rune
  • Stormo, Svein Kristian
  • Eilertsen, Karl-Erik
  (and 4 more...)

  Larsen, Rune

  Stormo, Svein Kristian

  Eilertsen, Karl-Erik

  Mæhre, Hanne K

  Jensen, Ida-Johanne

  Østerud, Bjarne

  Elvevoll, Edel Oddny

  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 11. (2009)
  - Nofima
  • Heide, Morten
  • Utsi, Tove Aagnes
  • Østli, Jens
  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 12. (2020)
  - VID vitenskapelige høgskole
  Sørbye, Liv Wergeland
  Rapporter
  - inVID
 13. (1988)
  - Norsk institutt for skogforskning
  Okstad, Torbjørn
  Rapporter
  - inNIBIO
 14. (2009)
  - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Norderhaug, Inger Natvig
  • Krogstad, Unni
  • Jensen, Jan Odgard
  (and 1 more...)

  Norderhaug, Inger Natvig

  Krogstad, Unni

  Jensen, Jan Odgard

  Thürmer, Hanne

  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 15. (2011)
  - Norsk institutt for naturforskning
  • Stokke, Sigbjørn
  • Vang, Silje
  • Arnemo, Jon Martin
  (and 10 more...)

  Stokke, Sigbjørn

  Vang, Silje

  Arnemo, Jon Martin

  Hansson, Magnus

  Roer, Ole

  Stokkereit, Asle

  Meisingset, Erling L.

  Wahl, Børge

  Slettemark, Ingmar

  Johnsen, Bjørnar Asmund

  Bartzke, Gundula

  Rolandsen, Christer Moe

  Solberg, Erling Johan

  Rapporter
  - inHINN