Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2002)
  - Norsk arkeologisk selskap
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 2. (2002)
  - Høgskolen i Oslo
  Telhaug, Alfred Oftedal
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 3. (2002)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Gjevik, Bjørn
  Rapporter
  - inDUO
 4. (2002)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Stene, Kathrine
  Rapporter
  - inDUO
 5. (2002)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  • Kristensen, Steinar.
  • Pilø, Lars
  Rapporter
  - inDUO
 6. (2002)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Stene, Kathrine
  Rapporter
  - inDUO
 7. (2002)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Grindkåsa, Line
  Rapporter
  - inDUO
 8. (2002)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Gansum, Terje
  Rapporter
  - inDUO
 9. (2002)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Skullerud, Anne
  Rapporter
  - inDUO
 10. (2002)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Gustafson, Lil
  Rapporter
  - inDUO
 11. (2002)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  Gustafson, Lil
  Rapporter
  - inDUO
 12. (2002)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Gustafson, Lil
  Rapporter
  - inDUO
 13. (2002)
  - Høgskolen i Agder
  Kleiberg, Siv
  Studentarbeider
  - inAURA
 14. (2002)
  • Rosef, Olav
  • Odland, Arvid
  • Bjerketvedt, Dag
  Tidsskriftsartikkel
  - inUSN
 15. (2002)
  - Thieme
  • Bretthauer, Michael
  • Hoff, Geir
  • Thiis-Evensen, Espen
  (and 4 more...)

  Bretthauer, Michael

  Hoff, Geir

  Thiis-Evensen, Espen

  Grotmol, Tom

  Larsen, Inger Kristin

  Kjellevold, Øystein

  Skovlund, Eva

  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inUSN
 16. (2002)
  - Norges Bank
  Gjedrem, Svein
  Rapporter
  - inNorges-Bank
 17. (2002)
  - Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet
  - inHiOA-FA
 18. (2002)
  • Nilsen, Erlend Birkeland
  • Bowler, Diana Elizabeth
  • Linnell, John Durrus
  Tidsskriftsartikkel
  - inNINA
 19. (2002)
  - Norges Veterinærhøgskole, Oslo
  Boman, Rannveig
  Studentarbeider
  - inNMBU
 20. (2002)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  • Fjermestad, Bente
  • Hegle, Trude
  Studentarbeider
  - inNMBU
 21. (2002)
  Gezelius, Stig Strandli
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inUSN
 22. (2002)
  - NIFU
  • Arnesen, Clara Åse
  • Sandberg, Nina
  Rapporter
  - inNIFU
 23. (2002)
  Gezelius, Stig Strandli
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNIBIO
 24. (2002)
  - Medisinsk fødselsregister
  Irgens, Lorentz M.
  Rapporter
  - inFHI
 25. (2002)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  • Glørstad, Håkon
  • Høeg, Helge Irgens
  • Jaksland, Lasse
  (and 2 more...)

  Glørstad, Håkon

  Høeg, Helge Irgens

  Jaksland, Lasse

  Tørhaug, Vanja

  Gjesvold, Per Erik

  Annet
  - inDUO
 26. (2002)
  - Elsevier
  • Bjorvatn, B
  • Grønli, J
  • Hamre, F
  (and 5 more...)

  Bjorvatn, B

  Grønli, J

  Hamre, F

  Sørensen, E

  Fiske, E

  Bjorkum, Alvhild Alette

  Portas, CM

  Ursin, R

  Tidsskriftsartikkel
  - inHVL
 27. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Orderud, Geir
  Annet
  - inHiOA-FA
 28. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Hovik, Sissel
  • Leif Arne Heløe
  • Inger Marie Stigen
  Annet
  - inHiOA-FA
 29. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Hofstad, Hege
  Annet
  - inHiOA-FA
 30. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Schou, Arild
  Annet
  - inHiOA-FA
 31. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Skålnes, Sigrid
  Annet
  - inHiOA-FA
 32. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Hovik, Sissel
  Annet
  - inHiOA-FA
 33. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Elin Haugsgjerd Allern
  • Lorentzen, Hilde
  Annet
  - inHiOA-FA
 34. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Harvold, Kjell-Arve
  Annet
  - inHiOA-FA
 35. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Knut Bjørn Stokke
  Annet
  - inHiOA-FA
 36. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Kjetil Sørlie
  Annet
  - inHiOA-FA
 37. (2002)
  - Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Elisabeth Angell
  • Ivar Lie
  Annet
  - inHiOA-FA
 38. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  lenes
  Annet
  - inHiOA-FA
 39. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Elin Haugsgjerd Allern
  Annet
  - inHiOA-FA
 40. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Terje Kleven
  Annet
  - inHiOA-FA
 41. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Knut Bjørn Stokke
  Annet
  - inHiOA-FA
 42. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Yngve Carlsson
  Annet
  - inHiOA-FA
 43. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Thomas Haaland
  Annet
  - inHiOA-FA
 44. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  kjesor
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 45. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  Aud Tennøy
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 46. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Kjetil Sørlie
  Annet
  - inHiOA-FA
 47. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Aud Tennøy
  Annet
  - inHiOA-FA
 48. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  John Pløger
  Annet
  - inHiOA-FA
 49. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  • Elin Haugsgjerd Allern
  • Lorentzen, Hilde
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 50. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  • Hovik, Sissel
  • Leif Arne Heløe
  • Inger Marie Stigen
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 51. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  Hofstad, Hege
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 52. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  Terje Kleven
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 53. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  Elin Haugsgjerd Allern
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 54. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  Marith Markussen
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 55. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  Knut Bjørn Stokke
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 56. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  Knut Bjørn Stokke
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 57. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  Skålnes, Sigrid
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 58. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  Orderud, Geir
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 59. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  kjesor
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 60. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  Sten-Erik Clausen
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 61. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 62. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  Yngve Carlsson
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 63. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  Schou, Arild
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 64. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  Harvold, Kjell-Arve
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 65. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  lenes
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 66. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  • Thomas Haaland
  • Yngve Carlsson
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 67. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  • Christopher Bratt
  • Ken Jones
  • Vibeke Nenseth
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 68. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  lenes
  Annet
  - inHiOA-FA
 69. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  Hovik, Sissel
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 70. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Martin Lund-Iversen
  Annet
  - inHiOA-FA
 71. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Thomas Haaland
  • Yngve Carlsson
  Annet
  - inHiOA-FA
 72. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Christopher Bratt
  • Ken Jones
  • Vibeke Nenseth
  Annet
  - inHiOA-FA
 73. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Marith Markussen
  Annet
  - inHiOA-FA
 74. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Sten-Erik Clausen
  Annet
  - inHiOA-FA
 75. (2002)
  - Oslo, Alta: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  • Elisabeth Angell
  • Ivar Lie
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 76. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  Martin Lund-Iversen
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 77. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  lenes
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 78. (2002)
  - Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
  • Pedersen, Hans Christian
  • Jonsson, Bror
  Bok
  - inNINA
 79. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  dagju
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 80. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  • Ståle Opedal
  • Inger Marie Stigen
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 81. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Arvid Strand
  • frodek
  • Aud Tennøy
  (and 2 more...)

  Arvid Strand

  frodek

  Aud Tennøy

  geiro

  Dag Juvkam

  Rapporter
  - inHiOA-FA
 82. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  • Johansen, Steinar
  • Kann, Frode
  • Petter Dybedal
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 83. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Terje Kleven
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 84. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Myrvold, Trine
  • Arvid Strand
  • Holm, Arne
  (and 1 more...)

  Myrvold, Trine

  Arvid Strand

  Holm, Arne

  Thorbjørn Hansen

  Rapporter
  - inHiOA-FA
 85. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Orderud, Geir
  • Per Gunnar Røe
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 86. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Aud Tennøy
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 87. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Aud Tennøy
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 88. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Elisabeth Angell
  • Ivar Lie
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 89. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Sidsel Sverdrup
  • Bergljot Baklien
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 90. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Holm-Hansen, Jørn
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 91. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Ivar Brevik
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 92. (2002)
  - Oslo: Norwegian Institute for Urban and Regional Research
  • janerl
  • Helgesen, Marit
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 93. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  John Pløger
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 94. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Braathen, Einar
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 95. (2002)
  - Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Sveinung Eikeland
  • Ivar Lie
  • Staffan Johansson
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 96. (2002)
  - Oslo, Alta: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Stig Karlstad
  • Kari Falkenborg
  • Jan Åge Riseth
  (and 1 more...)

  Stig Karlstad

  Kari Falkenborg

  Jan Åge Riseth

  Unni Krogh

  Rapporter
  - inHiOA-FA
 97. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Jan Mønnesland
  • Dag Juvkam
  • frodek
  (and 2 more...)

  Jan Mønnesland

  Dag Juvkam

  frodek

  Karl-Erik Hagen

  Jon Inge Lian

  Rapporter
  - inHiOA-FA
 98. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Odd Erik Arnesen
  • Vidar Kapelrud
  • Ragnar Øygard
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 99. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  John Pløger
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 100. (2002)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Martin Lund-Iversen
  • Knut Bjørn Stokke
  Rapporter
  - inHiOA-FA