Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1992)
  - Norsk etnologisk gransking
  Swensen, Grete
  Annet
  - inNFM
 2. (1992)
  - Havforskningsinstituttet
  • Fossum, Petter
  • Øiestad, Victor
  Rapporter
  - inIMR
 3. (1992)
  - Norsk institutt for vannforskning
  • Grande, M.
  • Iversen, E.
  Rapporter
  - inNIVA
 4. (1992)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 5. (1992)
  - Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling. DERAP - Forsknings- og aksjonsprogrammet for utviklingsland
  Nordbye, Ole David Koht
  Arbeidsnotat
  - inCMI
 6. (1992)
  - Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling
  Wiig, Arne
  Rapporter
  - inCMI
 7. (1992)
  - Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling. DERAP - Forsknings- og aksjonsprogrammet for utviklingsland
  Fjeldstad, Odd-Helge
  Arbeidsnotat
  - inCMI
 8. (1992)
  - Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling
  Fjeldstad, Odd-Helge
  Rapporter
  - inCMI
 9. (1992)
  - Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling. Programmet for menneskerettighetsstudier
  Skålnes, Tor
  Arbeidsnotat
  - inCMI
 10. (1992)
  - Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling. DERAP - Forsknings- og aksjonsprogrammet for utviklingsland
  Ofstad, Arve
  Arbeidsnotat
  - inCMI
 11. (1992)
  - Chr. Michelsens Institutt. Avdeling for samfunnsvitenskap og utvikling. DERAP - Forsknings- og aksjonsprogrammet for utviklingsland
  Fjeldstad, Odd-Helge
  Arbeidsnotat
  - inCMI
 12. (1992)
  - Munksgaard Forlag
  • Samdal, Svein
  • Vilkov, L. V.
  • Volden, H. V.
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 13. (1992)
  Bølviken, Erik
  Rapporter
  - inDUO
 14. (1992)
  - Munksgaard Forlag
  • Marstokk, K.-M.
  • Møllendal, Harald
  • Samdal, Svein
  (and 1 more...)

  Marstokk, K.-M.

  Møllendal, Harald

  Samdal, Svein

  Stenstrøm, Yngve

  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 15. (1992)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Haraldsen, Tom H.
  Rapporter
  - inDUO
 16. (1992)
  - Chr. Michelsen Institute. Department of Social Science and Development. DERAP - Development Reseach and Action Programme
  Arbeidsnotat
  - inCMI
 17. (1992)
  - Chr. Michelsen Institute. Department of Social Science and Development. Programme of Human Rights Studies
  Suhrke, Astri
  Arbeidsnotat
  - inCMI
 18. (1992)
  - Chr. Michelsen Institute
  • Tvedt, Terje
  • Brekke, Hilde
  • Bråten, Eldar
  Rapporter
  - inCMI
 19. (1992)
  - Chr. Michelsen Institute. Department of Social Science and Development
  Rakner, Lise
  Rapporter
  - inCMI
 20. (1992)
  - Chr. Michelsen Institute. Department of Social Science and Development
  Tjomsland, Marit
  Rapporter
  - inCMI
 21. (1992)
  - Chr. Michelsen Institute
  Børhaug, Kjetil
  Rapporter
  - inCMI
 22. (1992)
  - Chr. Michelsen Institute. Department of Social Science and Development
  Chatterjee, Ratnabali
  Rapporter
  - inCMI
 23. (1992)
  - Chr. Michelsen Institute. Department of Social Science and Development. DERAP - Development Research and Action Programme
  Alam, Mahmudul
  Arbeidsnotat
  - inCMI
 24. (1992)
  - Chr. Michelsen Institute. Department of Social Science and Development. DERAP - Development Research and Action Programme
  Cheru, Fantu
  Arbeidsnotat
  - inCMI
 25. (1992)
  - Chr. Michelsen Institute
  • Andreassen, Bård-Anders
  • Geisler, Gisela
  • Tostensen, Arne
  Rapporter
  - inCMI
 26. (1992)
  - Chr. Michelsen Institute. Department of Social Science and Development. DERAP - Development Research and Action Programme
  • Cheru, Fantu
  • Pausewang, Siegfried
  Arbeidsnotat
  - inCMI
 27. (1992)
  - Chr. Michelsen Institute
  • Miranda, Armindo
  • de Silva, Soma
  Rapporter
  - inCMI
 28. (1992)
  - Chr. Michelsen Institute. Department of Social Science and Development. Programme of Human Rights Studies
  Suhrke, Astri
  Arbeidsnotat
  - inCMI