Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1987)
  - Norsk arkeologisk selskap
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 2. (1987)
  - Runearkivet
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 3. (1987)
  - Det norske diakonforbund
  Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 4. (1987)
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 5. (1987)
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 6. (1987)
  - Universitetet i Oslo, Institutt for nordisk språk og litteratur
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 7. (1987)
  - Universitetet i Oslo, Institutt for nordisk språk og litteratur
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 8. (1987)
  - Universitetet i Oslo, Institutt for nordisk språk og litteratur
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 9. (1987)
  - Universitetet i Oslo, Institutt for nordisk språk og litteratur
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 10. (1987)
  - Universitetet i Oslo, Institutt for nordisk språk og litteratur
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 11. (1987)
  - Norsk klassisk forbund
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 12. (1987)
  - Norsk klassisk forbund
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 13. (1987)
  - Munksgaard Forlag
  • Fjellvåg, Helmer
  • Karen, Pavel
  • Kjekshus, Arne
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 14. (1987)
  - Det norske diakonhjem
  Askeland, Leif Kjell
  Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 15. (1987)
  - Samfunnsøkonomenes forening
  Aukrust, Odd
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 16. (1987)
  - Samfunnsøkonomenes forening
  • Bye, Torstein
  • Strøm, Steinar
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 17. (1987)
  - Samfunnsøkonomenes forening
  Bjerkholt, Olav
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 18. (1987)
  - Samfunnsøkonomenes forening
  Moum, Knut
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 19. (1987)
  - Samfunnsøkonomenes forening
  • Cappelen, Ådne
  • Moum, Knut
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 20. (1987)
  - Norges Fiskarlag
  Nakken, Odd
  Tidsskriftsartikkel
  - inIMR
 21. (1987)
  - Fiskeridirektoratets Havforskingsinstitutt
  Nakken, Odd
  Tidsskriftsartikkel
  - inIMR
 22. (1987)
  - Det norske diakonhjem
  Askeland, Leif Kjell
  Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 23. (1987)
  - Det norske diakonforbund
  Hulbak, Edward
  Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 24. (1987)
  - Det norske diakonforbund
  Oftestad, Alf B.
  Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 25. (1987)
  - Det norske diakonforbund
  Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 26. (1987)
  - Det norske diakonforbund
  Askeland, Leif Kjell
  Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 27. (1987)
  - Det norske diakonforbund
  Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 28. (1987)
  - Det norske diakonforbund
  Askeland, Leif Kjell
  Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 29. (1987)
  - Det norske diakonforbund
  Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 30. (1987)
  - Det norske diakonforbund
  Askeland, Leif Kjell
  Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 31. (1987)
  - Det norske diakonforbund
  Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 32. (1987)
  - Det norske diakonforbund
  Rekkebo, Gotfred
  Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 33. (1987)
  - Det norske diakonforbund
  Tidsskriftsartikkel
  - inVID
 34. (1987)
  • Rey, Francisco
  • Skjoldal, Hein Rune
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inIMR
 35. (1987)
  Foote, Kenneth G.
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inIMR
 36. (1987)
  • Wiik, Ragnhild
  • Egidius, Emmy
  • Goksøyr, Jostein
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inIMR
 37. (1987)
  - Universitetet i Bergen
  Gjøsæter, Jakob
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inIMR
 38. (1987)
  - Universitetet i Oslo. Institutt for nordisk språk og litteratur
  Mundal, Else
  Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 39. (1987)
  - Universidad de Navarra
  Myre, Annette Maria
  Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 40. (1987)
  - American Geophysical Union
  • Sandven, Stein
  • Johannessen, Ola M.
  Tidsskriftsartikkel
  - inBORA