Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2003)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  Persson, Per
  Rapporter
  - inDUO
 2. (2004)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  Persson, Per
  Rapporter
  - inDUO
 3. (1963)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Selberg, Henrik L.
  Rapporter
  - inDUO
 4. (1963)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Laudal, Olav Arnfinn
  Rapporter
  - inDUO
 5. (1964)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Laudal, Olav Arnfinn
  Rapporter
  - inDUO
 6. (1963)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Laudal, Olav Arnfinn
  Rapporter
  - inDUO
 7. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Gulliksen, Tor H.
  Rapporter
  - inDUO
 8. (1974)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Höstmælingen, Christelle
  Rapporter
  - inDUO
 9. (1978)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Ellingstad, Geir
  • Skjelbred, Tor
  Rapporter
  - inDUO
 10. (2006)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  Vangstad, Hilde
  Rapporter
  - inDUO
 11. (2011)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Martens, Jes
  Rapporter
  - inDUO
 12. (2011)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Martens, Jes
  Rapporter
  - inDUO
 13. (2000)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  • Gjerpe, Lars Erik
  • Martens, Jes
  Rapporter
  - inDUO
 14. (1999)
  - Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering Universitetet i Oslo
  Norr, Svante
  Rapporter
  - inDUO
 15. (1994)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Gjevik, B.
  • Pedersen, Geir
  • Dybesland, E.
  (and 1 more...)

  Gjevik, B.

  Pedersen, Geir

  Dybesland, E.

  Harbitz, C.B.

  Rapporter
  - inDUO
 16. (1972)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Hirsberg, Bent
  Rapporter
  - inDUO
 17. (1971)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Gulliksen, Tor H.
  • Negård, O.G.
  Rapporter
  - inDUO
 18. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Peskine, Christian
  • Szpiro, Lucien
  Rapporter
  - inDUO
 19. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Holm, Per
  Rapporter
  - inDUO
 20. (1981)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Sacchiero, Gianni
  Rapporter
  - inDUO
 21. (1993)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Üstünel, Ali Süleyman
  • Zakai, Moshe
  Rapporter
  - inDUO
 22. (1993)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Decreusefond, Laurent
  • Hu, Yaozhong
  • Üstünel, Ali Süleyman
  Rapporter
  - inDUO
 23. (2012)
  - Café Bábel Egyesület
  Tanyi, Attila
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 24. (2019)
  - Tervise Arengu Instituut
  Falch-Eriksen, Asgeir
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 25. (2016)
  - Høgskolen i Oslo og Akershus
  Stegeby, Frida
  Studentarbeider
  - inHiOA-FA
 26. (2018)
  - Universidade Federal do Ceará
  • Kasahara, Yuri
  • Marsteintredet, Leiv
  Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 27. (2017)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Darmark, Kim
  Rapporter
  - inDUO
 28. (2017)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Darmark, Kim
  Rapporter
  - inDUO
 29. (2018)
  - Universidade Federal do Ceará
  • Kasahara, Yuri
  • Marsteintredet, Leiv
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 30. (2017)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Darmark, Kim
  Rapporter
  - inDUO
 31. (2015)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Darmark, Kim
  Rapporter
  - inDUO
 32. (2017)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Darmark, Kim
  Rapporter
  - inDUO
 33. (2015)
  Knutsen, Ane Thon
  Kunstnerisk uviklingsarbeid
  - inKHiO
 34. (2015)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  • Berg-Hansen, Inger Marie
  • Melvold, Stine
  • Simonsen, Margrete F.
  (and 5 more...)

  Berg-Hansen, Inger Marie

  Melvold, Stine

  Simonsen, Margrete F.

  Bergstøl, Jostein

  Loftsgarden, Kjetil

  Grøtberg, Unni Tveiten

  Tveiten, Ole

  Bukkemoen, Grethe Bjørkan

  Annet
  - inDUO
 35. (1920)
  Annet
  - inBaneNOR
 36. (2018)
  - Novus forlag
  • Kappfjell, Lena
  • Gaski, Harald
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 37. (2017)
  - Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
  • Landøy, Ane
  • Ghinculov, Silvia
  • Repanovici, Angela
  (and 1 more...)

  Landøy, Ane

  Ghinculov, Silvia

  Repanovici, Angela

  Cheradi, Natalia

  Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 38. (2014)
  Schrøder, Tiril
  Kunstnerisk uviklingsarbeid
  - inKHiO
 39. (2012)
  Kokkin, Kirsten
  Kunstnerisk uviklingsarbeid
  - inKHiO
 40. (2010)
  Kokkin, Kirsten
  Kunstnerisk uviklingsarbeid
  - inKHiO
 41. (2010)
  Kokkin, Kirsten
  Kunstnerisk uviklingsarbeid
  - inKHiO
 42. (2012)
  Lislerud, Ole
  Kunstnerisk uviklingsarbeid
  - inKHiO
 43. (2012)
  Lislerud, Ole
  Kunstnerisk uviklingsarbeid
  - inKHiO
 44. (2012)
  Lislerud, Ole
  Kunstnerisk uviklingsarbeid
  - inKHiO
 45. (2011)
  Lislerud, Ole
  Kunstnerisk uviklingsarbeid
  - inKHiO
 46. (2012)
  Lislerud, Ole
  Kunstnerisk uviklingsarbeid
  - inKHiO
 47. (2009)
  Sanne, Dyveke
  Kunstnerisk uviklingsarbeid
  - inKHiO
 48. (2013)
  Sanne, Dyveke
  Kunstnerisk uviklingsarbeid
  - inKHiO
 49. (2009)
  Sanne, Dyveke
  Kunstnerisk uviklingsarbeid
  - inKHiO
 50. (2013)
  Wester, Trine
  Kunstnerisk uviklingsarbeid
  - inKHiO