Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2003)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  Persson, Per
  Rapporter
  - inDUO
 2. (2004)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  Persson, Per
  Rapporter
  - inDUO
 3. (1963)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Selberg, Henrik L.
  Rapporter
  - inDUO
 4. (1963)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Laudal, Olav Arnfinn
  Rapporter
  - inDUO
 5. (1964)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Laudal, Olav Arnfinn
  Rapporter
  - inDUO
 6. (1963)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Laudal, Olav Arnfinn
  Rapporter
  - inDUO
 7. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Gulliksen, Tor H.
  Rapporter
  - inDUO
 8. (1974)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Höstmælingen, Christelle
  Rapporter
  - inDUO
 9. (1978)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Ellingstad, Geir
  • Skjelbred, Tor
  Rapporter
  - inDUO
 10. (2006)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
  Vangstad, Hilde
  Rapporter
  - inDUO
 11. (2011)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Martens, Jes
  Rapporter
  - inDUO
 12. (2011)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Martens, Jes
  Rapporter
  - inDUO
 13. (2000)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  • Gjerpe, Lars Erik
  • Martens, Jes
  Rapporter
  - inDUO
 14. (1999)
  - Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering Universitetet i Oslo
  Norr, Svante
  Rapporter
  - inDUO
 15. (1994)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Gjevik, B.
  • Pedersen, Geir
  • Dybesland, E.
  (and 1 more...)

  Gjevik, B.

  Pedersen, Geir

  Dybesland, E.

  Harbitz, C.B.

  Rapporter
  - inDUO