Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2005)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Bye, Torstein
  • Rosendahl, Knut Einar
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 2. (2005)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Kolshus, Kristine Erlandsen
  • Sagelvmo, Ingunn
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 3. (2005)
  - Statistisk sentralbyrå
  Rønsen, Marit
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 4. (2005)
  - Statistisk sentralbyrå
  Mogstad, Magne
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 5. (2005)
  - Statistisk sentralbyrå
  Holtsmark, Bjart
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 6. (2005)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Gabrielsen, Karina
  • Bye, Torstein
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 7. (2005)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Lappegård, Trude
  • Rønsen, Marit
  • Rendall, Michael
  (and 3 more...)

  Lappegård, Trude

  Rønsen, Marit

  Rendall, Michael

  Couet, Christine

  Robert-Bobée, Isabelle

  Smallwood, Steve

  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 8. (2005)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Epland, Jon
  • Kleven, Laila
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 9. (2005)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Halvorsen, Bente
  • Larsen, Bodil Merethe
  • Nesbakken, Runa
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 10. (2005)
  - Statistisk sentralbyrå
  Stambøl, Lasse Sigbjørn
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 11. (2005)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Bye, Torstein
  • Aune, Finn Roar
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 12. (2005)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Aune, Finn Roar
  • Glomsrød, Solveig
  • Lindholt, Lars
  (and 1 more...)

  Aune, Finn Roar

  Glomsrød, Solveig

  Lindholt, Lars

  Rosendahl, Knut Einar

  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 13. (2005)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Boug, Pål
  • Cappelen, Ådne
  • Eika, Torbjørn
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 14. (2005)
  - Statistisk sentralbyrå
  • Bruvoll, Annegrete
  • Fæhn, Taran
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB
 15. (2005)
  - Statistisk sentralbyrå
  Thoresen, Thor Olav
  Tidsskriftsartikkel
  - inSSB