Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2006)
  - Jernbaneverket
  Jernbaneverket
  Annet
  - inBaneNOR
 2. (1997)
  - Jernbaneverket
  Jernbaneverket
  Annet
  - inBaneNOR
 3. (1994)
  - Norges statsbaner
  Norges statsbaner
  Annet
  - inBaneNOR
 4. (1991)
  - NSB
  NSB Engineering
  Annet
  - inBaneNOR
 5. (2018)
  - Unit
  Johannesen, Hege
  Annet
  - inUNIT
 6. (1992)
  - Norges statsbaner
  Annet
  - inBaneNOR
 7. (1999)
  - Jernbaneverket
  Jernbaneverket
  Annet
  - inBaneNOR
 8. (1998)
  Vista Utredning AS
  Annet
  - inBaneNOR
 9. (2011)
  - Jernbaneverket
  • Jernbaneverket
  • NTNU
  Annet
  - inBaneNOR
 10. Lønrusten, Toralf
  Annet
  - inBaneNOR
 11. (1994)
  - Norges statsbaner
  • Asplan Viak a/s
  • Ruud, Vebjørn
  Annet
  - inBaneNOR
 12. (1997)
  - Jernbaneverket
  Jernbaneverket
  Annet
  - inBaneNOR
 13. (1999)
  - Jernbaneverket
  Jernbaneverket
  Annet
  - inBaneNOR
 14. (1999)
  - Jernbaneverket
  Norconsult
  Annet
  - inBaneNOR
 15. (1993)
  - Norges statsbaner
  • Norges statsbaner
  • Reinertsen Engineering
  Annet
  - inBaneNOR
 16. (2010)
  • Lauvrak, Vigdis
  • Norderhaug, Inger Natvig
  • Juvet, Lene Kristine
  Annet
  - inOMSORG
 17. (1965)
  - Norges statsbaner
  Norges statsbaner
  Annet
  - inBaneNOR
 18. (1993)
  - NSB
  Norges statsbaner
  Annet
  - inBaneNOR
 19. (2018)
  - Landbruksdirektoratet ; Riksantikvaren ; Miljødirektoratet
  Annet
  - inRIKSANT
 20. (2011)
  • Johansson, Hilde
  • Larsen, Ellen Mogård
  Annet
  - inOMSORG
 21. (2018)
  - Norges Bank
  • Solheim, Haakon
  • Vatne, Bjørn Helge
  Annet
  - inNorges-Bank
 22. (2018)
  - Norges Bank
  Matsen, Egil
  Annet
  - inNorges-Bank
 23. (2018)
  - Norges Bank
  Nicolaisen, Jon
  Annet
  - inNorges-Bank
 24. (2018)
  - Norges Bank
  Olsen, Øystein
  Annet
  - inNorges-Bank
 25. (2018)
  - Norges Bank
  Olsen, Øystein
  Annet
  - inNorges-Bank
 26. (1995)
  - Norges statsbaner
  Ingeniørene Bonde & Co.
  Annet
  - inBaneNOR
 27. (1994)
  - Norges statsbaner
  Ingeniørene Bonde & Co.
  Annet
  - inBaneNOR
 28. (2009)
  - Norges Bank
  Flatner, Alexander
  Annet
  - inNorges-Bank
 29. (2014)
  - UiT Norges arktiske universitet
  Universitetsbiblioteket
  • Annet
  • Annet
  - inMunin
 30. (2013)
  Guttormsen, Vigdis
  Annet
  - inOMSORG
 31. (2015)
  Helse- og omsorgsdepartementet
  Annet
  - inOMSORG
 32. (2018)
  - Norges Bank
  • Lindquist, Kjersti-Gro
  • Riiser, Magdalena D.
  Annet
  - inNorges-Bank
 33. (1994)
  - Statens vegvesen/NSB
  Statens vegvesen/Norges statsbaner
  Annet
  - inBaneNOR
 34. (2010)
  - Norges Bank
  Hellum, Erlend
  Annet
  - inNorges-Bank
 35. (2018)
  - Riksantikvaren
  Thommesen, Karen
  Annet
  - inRIKSANT
 36. (2009)
  Gjedrem, Svein
  Annet
  - inNorges-Bank
 37. (2009)
  Gjedrem, Svein
  Annet
  - inNorges-Bank
 38. (2008)
  Gjedrem, Svein
  Annet
  - inNorges-Bank
 39. (2002)
  Bergo, Jarle
  Annet
  - inNorges-Bank
 40. (2000)
  Annet
  - inNorges-Bank
 41. (1999)
  Gjedrem, Svein
  Annet
  - inNorges-Bank
 42. (2017)
  - Norges Bank
  • Lund, Arild J.
  • Nordal, Kjell Bjørn
  Annet
  - inNorges-Bank
 43. (2013)
  - Norges Bank
  • Solheim, Haakon
  • Vatne, Bjørn Helge
  Annet
  - inNorges-Bank
 44. (2012)
  - Norges Bank
  Syversten, Bjørne Dyre H.
  Annet
  - inNorges-Bank
 45. (2008)
  - Norges Bank
  Nordbø, Einar W.
  Annet
  - inNorges-Bank
 46. (2015)
  Helse- og omsorgsdepartementet
  Annet
  - inOMSORG
 47. (2018)
  - Riksantikvaren
  Annet
  - inRIKSANT
 48. (1991)
  - Norges statsbaner
  Norges statsbaner
  Annet
  - inBaneNOR
 49. (1999)
  - Jernbaneverket
  Aas-Jakobsen
  Annet
  - inBaneNOR
 50. (1970)
  Norges statsbaner
  Annet
  - inBaneNOR
 51. (2016)
  - TMA Music
  • Andreassen, Tore Morten
  • Andersen, Karsten
  • Annet
  • Annet
  - inMunin
 52. (2018)
  - TMA Music
  • Andersen, Karsten
  • Andreassen, Tore Morten
  • Annet
  • Annet
  - inMunin
 53. (1992)
  - Norges statsbaner
  Norges statsbaner
  Annet
  - inBaneNOR
 54. (1992)
  - Norges statsbaner
  Scandiaplan a/s
  Annet
  - inBaneNOR
 55. (1991)
  - Norges statsbaner
  Scandiaplan a/s
  Annet
  - inBaneNOR
 56. (1991)
  - Bjørbekk & Lindheim AS
  • Winsnes, Sille
  • Skaug, Aase
  • Lindheim, Tone
  Annet
  - inBaneNOR
 57. (2001)
  Norconsult AS
  Annet
  - inBaneNOR
 58. (2015)
  • Haukelien, H.
  • Vardheim, I.
  • Hvitsand, C.
  Annet
  - inOMSORG
 59. (2011)
  NOU Norges Offentlige Utredninger
  Annet
  - inOMSORG
 60. (2011)
  NOU Norges Offentlige Utredninger
  Annet
  - inOMSORG
 61. (2018)
  - Riksantikvaren
  Annet
  - inRIKSANT
 62. (2014)
  Helsedirektoratet
  Annet
  - inOMSORG
 63. (2011)
  • Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
  • Ørstavik, Sunniva
  Annet
  - inOMSORG
 64. (2005)
  NOU Norges Offentlige Utredninger
  Annet
  - inOMSORG
 65. (2009)
  • Sosial- og helsedirektoratet
  • Larsen, Bjørn-Inge
  • Bjørneboe, Gunn-Elin Aa.
  Annet
  - inOMSORG
 66. (1999)
  - Norges Bank
  Gjedrem, Svein
  Annet
  - inNorges-Bank
 67. (1999)
  - Norges Bank
  Bergo, Jarle
  Annet
  - inNorges-Bank
 68. (1999)
  - Norges Bank
  Gjedrem, Svein
  Annet
  - inNorges-Bank
 69. (1999)
  - Norges Bank
  Gjedrem, Svein
  Annet
  - inNorges-Bank
 70. (1999)
  - Norges Bank
  Gjedrem, Svein
  Annet
  - inNorges-Bank
 71. (1999)
  - Norges Bank
  Bergo, Jarle
  Annet
  - inNorges-Bank
 72. (1999)
  - Norges Bank
  Gjedrem, Svein
  Annet
  - inNorges-Bank
 73. (1998)
  - Norges Bank
  Storvik, Kjell
  Annet
  - inNorges-Bank
 74. (1998)
  - Norges Bank
  Storvik, Kjell
  Annet
  - inNorges-Bank
 75. (1998)
  - Norges Bank
  Bergo, Jarle
  Annet
  - inNorges-Bank
 76. (1998)
  - Norges Bank
  Storvik, Kjell
  Annet
  - inNorges-Bank
 77. (1998)
  - Norges Bank
  Storvik, Kjell
  Annet
  - inNorges-Bank
 78. (1997)
  - Norges Bank
  Bergo, Jarle
  Annet
  - inNorges-Bank
 79. (1997)
  - Norges Bank
  Storvik, Kjell
  Annet
  - inNorges-Bank
 80. (1997)
  - Norges Bank
  Storvik, Kjell
  Annet
  - inNorges-Bank
 81. (2000)
  - Norges Bank
  Gjedrem, Svein
  Annet
  - inNorges-Bank
 82. (2000)
  - Norges Bank
  Gjedrem, Svein
  Annet
  - inNorges-Bank
 83. (2000)
  - Norges Bank
  Gjedrem, Svein
  Annet
  - inNorges-Bank
 84. (2000)
  - Norges Bank
  Bergo, Jarle
  Annet
  - inNorges-Bank
 85. (2000)
  - Norges Bank
  Gjedrem, Svein
  Annet
  - inNorges-Bank
 86. (2000)
  - Norges Bank
  Gjedrem, Svein
  Annet
  - inNorges-Bank
 87. (2000)
  - Norges Bank
  Gjedrem, Svein
  Annet
  - inNorges-Bank
 88. (2000)
  - Norges Bank
  Bergo, Jarle
  Annet
  - inNorges-Bank
 89. (2000)
  - Norges Bank
  Bergo, Jarle
  Annet
  - inNorges-Bank
 90. (2000)
  - Norges Bank
  Gjedrem, Svein
  Annet
  - inNorges-Bank
 91. (2001)
  - Universitetet i Tromsø
  • Solli, Brit
  • Hood, Bryan
  • Annet
  • Annet
  - inMunin
 92. (2001)
  - Norges Bank
  Bergo, Jarle
  Annet
  - inNorges-Bank
 93. (2001)
  - Norges Bank
  Gjedrem, Svein
  Annet
  - inNorges-Bank
 94. (2001)
  - Norges Bank
  Gjedrem, Svein
  Annet
  - inNorges-Bank
 95. (2001)
  - Norges Bank
  Gjedrem, Svein
  Annet
  - inNorges-Bank
 96. (2001)
  - Norges Bank
  Gjedrem, Svein
  Annet
  - inNorges-Bank
 97. (2001)
  - Norges Bank
  Bergo, Jarle
  Annet
  - inNorges-Bank
 98. (2001)
  - Norges Bank
  Gjedrem, Svein
  Annet
  - inNorges-Bank
 99. (2001)
  - Norges Bank
  Bergo, Jarle
  Annet
  - inNorges-Bank
 100. (2001)
  - Norges Bank
  Gjedrem, Svein
  Annet
  - inNorges-Bank