Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2017)
  - Orkana Forlag
  • Firing, Kristian
  • Moen, Frode
  Bok
  - inFHS
 2. (2013)
  - Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Forseth, Torbjørn
  • Harby, Atle
  Bok
  - inNINA
 3. (2019)
  - o
  sg, fdgdf
  Bok
  - inHiOA-FA
 4. (2020)
  - Cappelen Damm Akademisk
  Bok
  - inNTNU Open
 5. (2020)
  - TMA Music
  Andreassen, Tore Morten
  - Bok
  - inMunin
 6. (2020)
  - Walter de Gruyter
  Bok
  - inDUO
 7. (2020)
  - Walter de Gruyter GmbH
  • Audunson, Ragnar Andreas
  • Andresen, Herbjørn
  • Fagerlid, Cicilie
  (and 5 more...)

  Audunson, Ragnar Andreas

  Andresen, Herbjørn

  Fagerlid, Cicilie

  Henningsen, Erik

  Hobohm, Hans-Christoph

  Jochumsen, Henrik

  Larsen, Håkon

  Vold, Tonje

  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 8. (2020)
  - Fagbokforlaget
  Godbolt, James
  Bok
  - inUSN
 9. (2020)
  - Routledge
  • Steensen, Steen
  • Westlund, Oscar
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 10. (2020)
  - Walter de Gruyter
  Holmqvist, Karen Langsholt
  Bok
  - inNIKU
 11. (2020)
  - FHS, Sjøkrigsskolen
  • Listou, Tore
  • Espevik, Roar
  Bok
  - inFHS
 12. (2020)
  - Routledge
  • Semple, Sarah
  • Sanmark, Alexandra
  • Iversen, Frode
  (and 4 more...)

  Semple, Sarah

  Sanmark, Alexandra

  Iversen, Frode

  Mehler, Natascha

  Hobæk, Halldis

  Ødegaard, Marie

  Skinner, Alexis Tudor

  Bok
  - inDUO
 13. (2020)
  - SINTEF Academic Press
  • Olsen, Jan Erik
  • Cloete, Jan Hendrik
  • Johansen, Stein Tore
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSINTEF
 14. (2020)
  - Riksantikvaren ; Økokrim
  • Holme, Jørn
  • Finne, Marie
  • Guribye, Ragnhild
  (and 2 more...)

  Holme, Jørn

  Finne, Marie

  Guribye, Ragnhild

  Stang, Kaare

  Fjell, Sindre

  Bok
  - inRIKSANT
 15. (2019)
  - CMI and REPOA
  • Fjeldstad, Odd-Helge
  • Mmari, Donald
  • Dupuy, Kendra
  Bok
  - inCMI
 16. (2020)
  - Norges musikkhøgskole
  • Storsve, Vegar R.
  • Brøske, Brit Ågot
  Bok
  - inNMH
 17. (2012)
  - Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
  Ijäs, Arne Johansen
  Bok
  - inSA
 18. (2020)
  - Norges musikkhøgskole
  • Bonde, Lars Ole
  • Johansson, Kjersti
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNMH
 19. (2020)
  - Cappelen Damm Akademisk
  • Bachke, Carl Christian
  • Hermansen, Mads Carsten
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inAURA
 20. (2020)
  Flaaten, Ola
  • Bok
  • Bok
  - inMunin
 21. (2020)
  - Norges musikkhøgskole ; Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH)
  • Kielland, Torhild
  • Solli, Hans Petter
  • Trondalen, Gro
  • Bok
  • Annet
  - inNMH
 22. (2015)
  - KUN - Kirkelig utdanningssenter i nord
  Fylling, Hilde
  Bok
  - inVID
 23. (2020)
  - Brill
  De Lauri, Antonio
  Bok
  - inCMI
 24. (2020)
  - Cappelen Damm Akademisk
  • Eiksund, Øyvind Johan
  • Angelo, Elin
  • Knigge, Jens
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 25. (1973)
  - Nic Waals institutt
  • Christiansen, Bjørn
  • Killingmo, Bjørn
  • Waal, Nic
  Bok
  - inBORA
 26. (1956)
  - Nic Waals institutt
  • Christiansen, Bjørn
  • Killingmo, Bjørn
  • Waal, Nic
  Bok
  - inBORA
 27. (1963)
  - Barnepsykiatrisk institutt
  • Christiansen, Bjørn
  • Killingmo, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 28. (1955)
  - Eynar Mungsgaards forlag
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 29. (1955)
  - Forsvarets psykologiske avdeling
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 30. (1983)
  - Norsk psykologforening
  • Christiansen, Bjørn
  • Iversen, Bente
  • Stephansen, Morten
  Bok
  - inBORA
 31. (1953)
  - Institutt for samfunnsforsking
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 32. (1963)
  - Forskningsrådenes fellesutvalg
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 33. (2005)
  - The University of Bergen
  • Borvik, Bjørnar
  • Fötschl, Andreas
  • Høivik, Knut
  (and 3 more...)

  Borvik, Bjørnar

  Fötschl, Andreas

  Høivik, Knut

  Lilleholt, Kåre

  Lunde, Tore

  Tørum, Amund Bjøranger

  Bok
  - inBORA
 34. (2004)
  - Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Lilleholt, Kåre
  • Bjørkly, Tarjei Ytrehus
  • Borvik, Bjørnar
  (and 3 more...)

  Lilleholt, Kåre

  Bjørkly, Tarjei Ytrehus

  Borvik, Bjørnar

  Høivik, Knut

  Lunde, Tore

  Vogt, Edvard

  Bok
  - inBORA
 35. (2006)
  - The University of Bergen
  • Høivik, Knut
  • Lilleholt, Kåre
  • Lunde, Tore
  (and 4 more...)

  Høivik, Knut

  Lilleholt, Kåre

  Lunde, Tore

  Skjefstad, Arnt E.

  Truyen, Filip

  Tørum, Amund Bjøranger

  Varela, Mila

  Bok
  - inBORA
 36. (2003)
  - Universitetet i Bergen, Institutt for medievitenskap
  Moe, Hallvard
  Bok
  - inBORA
 37. (2007)
  - Prosjektgruppen for Digital kompetanse gjennom fleksibel læring: Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving.
  • Hafstad, Sissel
  • Hunskår, Irene
  • Kavli, Solveig M. L.
  (and 3 more...)

  Hafstad, Sissel

  Hunskår, Irene

  Kavli, Solveig M. L.

  Mikki, Susanne

  Skagen, Therese

  Torras, Maria-Carme

  Bok
  - inBORA
 38. (2012)
  Grønås, Sigbjørn
  Bok
  - inBORA
 39. (2010)
  - Department of Philosophy, The University of Bergen
  • Kolflaath, Eivind
  • Johnsen, Kåre Odd
  • Lavik, Trygve
  (and 5 more...)

  Kolflaath, Eivind

  Johnsen, Kåre Odd

  Lavik, Trygve

  Karlsen, Gunnar

  Rørstadbotten, Gro

  Reiersgaard, Anders

  Lohne, Eilert Jan

  Rokstad, Konrad

  Bok
  - inBORA
 40. (2011)
  - Anders Austefjord
  Austefjord, Anders
  Bok
  - inBORA
 41. (1966)
  - Universitetsforlaget
  Øyen, Else
  Bok
  - inBORA
 42. (1974)
  - Universitetsforlaget
  Øyen, Else
  Bok
  - inBORA
 43. (1980)
  - Universitetsforlaget
  • Gundersen, Håkon
  • Øyen, Else
  Bok
  - inBORA
 44. (1995)
  - Gyldendal Norsk Forlag
  Tvedt, Terje
  Bok
  - inBORA
 45. (1987)
  - Universitetsforlaget
  Øyen, Else
  Bok
  - inBORA
 46. (1984)
  - Universitetsforlaget
  • Puijk, Roel
  • Østbye, Helge
  • Øyen, Else
  Bok
  - inBORA
 47. (2013)
  - Fagbokforlaget
  Fredriksen, Halvard Haukeland
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 48. (1984)
  - Univerity of Tromsø
  Kristoffersen, Gjert
  Bok
  - inBORA
 49. (2016)
  - NTNU University Museum
  • Jørgensen, Per Magnus
  • Weidemann, Einar
  • Fremstad, Eli
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 50. (2008)
  - Tapir Akademisk Forlag
  Fjell, Tove Ingebjørg
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 51. (2015)
  - Universitetsforlaget
  Lavik, Erlend
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 52. (2017)
  - Universitetsforlaget
  Andersen, Gisle
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 53. (2018)
  - The University of Bergen
  Kielland, Torger
  Bok
  - inBORA
 54. (2005)
  - Unipub
  Mæhle, Ingvar Brandvik
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 55. (2003)
  - Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
  Kristoffersen, Gjert
  Bok
  - inBORA
 56. (2018)
  - Cappelen Damm
  • Christensen, Karen
  • Syltevik, Liv Johanne
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 57. (2016)
  • Bevanger, Kjetil
  • May, Roel
  • Stokke, Bård
  Bok
  - inNINA
 58. (2003)
  - Novus Forlag
  • Schreiner, Johan Henrik
  • Meyer, Jørgen Christian
  • Gabrielsen, Vincent
  (and 18 more...)

  Schreiner, Johan Henrik

  Meyer, Jørgen Christian

  Gabrielsen, Vincent

  Østby, Erik

  Brandt, Rasmus J.

  Andersen, Øivind

  Eide, Tormod

  Montgomery, Hugo

  Isager, Signe

  Christiansen, Erik

  Ødegård, Knut

  Carlsen, Jesper

  Bekker-Nielsen, Tønnes

  Oppedal, Stig

  Kraggerud, Egil

  Skoie, Mathilde

  Iddeng, Jon W.

  Pethon, Pio A.

  Prusac, Marina

  Sande, Siri

  Haaland, Gunn

  Bok
  - inBORA
 59. (2018)
  - Cappelen Damm
  • Aasen, Henriette Sinding
  • Bringedal, Berit
  • Bærøe, Kristine
  (and 1 more...)

  Aasen, Henriette Sinding

  Bringedal, Berit

  Bærøe, Kristine

  Magnussen, Anne-Mette

  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 60. (2009)
  - KUN - Kirkelig utdanningssenter i nord
  Lægdene, Stig
  Bok
  - inVID
 61. (2008)
  - KUN - Kirkelig utdanningssenter i nord
  Lægdene, Stig
  Bok
  - inVID
 62. (2010)
  - KUN - Kirkelig utdanningssenter i nord
  Lægdene, Stig
  Bok
  - inVID
 63. (2006)
  - KUN - Kirkelig utdanningssenter i nord
  • Kristiansen, Roald E.
  • Krupka, Bernd
  Bok
  - inVID
 64. (2007)
  - KUN - Kirkelig utdanningssenter i nord
  Sirris, Stephen
  Bok
  - inVID
 65. (2018)
  - IISES
  • Johansen, Kåre
  • Batalden, Bjørn-Morten
  • Bok
  • Bok
  - inMunin
 66. (2020)
  - Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
  • Dervo, Børre K.
  • van der Kooij, Jeroen
  Bok
  - inNINA
 67. (2020)
  - Institut d’Économie Rurale (IER), Bamako, Mali
  • N’Diaye, Ibrahima
  • Aune, Jens Bernt
  • Synnevåg, Gry
  (and 2 more...)

  N’Diaye, Ibrahima

  Aune, Jens Bernt

  Synnevåg, Gry

  Yossi, Harouna

  Hamadoun, Abdoulaye

  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNMBU
 68. (2020)
  - Universitetsforlaget
  Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand
  Bok
  - inDUO
 69. (2019)
  - Universitetsforlaget
  • Langford, Malcolm
  • Skivenes, Marit
  • Søvig, Karl Harald
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 70. (2019)
  - Springer
  • Smaal, Aad C.
  • Ferreira, João Gomes
  • Grant, Jon
  (and 2 more...)

  Smaal, Aad C.

  Ferreira, João Gomes

  Grant, Jon

  Petersen, Jens K.

  Strand, Øivind

  Bok
  - inIMR
 71. (2018)
  - The Norwegian Institute at Athens
  • Crow, James
  • Hill, David
  Bok
  - inBORA
 72. (2018)
  - Kunsthøgskolen i Oslo
  • Aslaksen, Ellen K.
  • Gilje, Karianne Bjellås
  • Horvei, Vilde
  (and 10 more...)

  Aslaksen, Ellen K.

  Gilje, Karianne Bjellås

  Horvei, Vilde

  Dokken, Siri

  Nielsen, Christopher

  Hellenes, Mette

  Kjølberg, Kristoffer

  Kaltenborn, Bendik

  Lundell, Martin

  Sprovin, Mathilde

  Blikstad, Line

  Brochmann, Gaute

  Helsvig, Simen Joachim

  Bok
  - inKHiO
 73. (2012)
  - The Norwegian Institute at Athens
  Bok
  - inBORA
 74. (2014)
  - The Norwegian Institute at Athens
  Bok
  - inBORA
 75. (2014)
  - The Norwegian Institute at Athens
  • Nordquist, Gullög C.
  • Voyatzis, Mary E.
  • Østby, Erik
  (and 8 more...)

  Nordquist, Gullög C.

  Voyatzis, Mary E.

  Østby, Erik

  Bassiakos, Yannis

  Ekström, Peo

  Fenn, Thomas R.

  Forsén, Jeannette

  Hammond, Leslie

  Ponting, Matthew J.

  Smekalova, Tatyana N.

  Vila, Emmanuelle

  Bok
  - inBORA
 76. (2014)
  - The Norwegian Institute at Athens
  • Bakke-Alisøy, Hege
  • Bjune, Anne E.
  • Drocourt, Nicolas
  (and 15 more...)

  Bakke-Alisøy, Hege

  Bjune, Anne E.

  Drocourt, Nicolas

  Eiring, Jonas

  Ingvaldsen, Håkon

  Ingvarsson-Sundström, Anne

  Iozzo, Mario

  Klempe, Harald

  Krzywinski, Knut

  Luce, Jean-Marc

  Nicolardi, Margharet

  Overland, Anette

  Pakkanen, Jari

  Sande, Siri

  Tarditi, Chiara

  Voyatzis, Mary E.

  Ødegård, Knut

  Østby, Erik

  Bok
  - inBORA
 77. (2016)
  - The Norwegian Institute at Athens
  Bok
  - inBORA
 78. (2017)
  • Tankosic, Zarko
  • Mavridis, Fanis
  • Kosma, Maria
  Bok
  - inBORA
 79. (2020)
  - Bergen kommune
  • Mjanger, Irene
  • Krokeide, Anita
  • Bergflødt, Trond Eirik
  Bok
  - inNTNU Open
 80. (2004)
  • Haugen, Odd Einar
  • Driscoll, Matthew J.
  • Johansson, Karl G.
  (and 1 more...)

  Haugen, Odd Einar

  Driscoll, Matthew J.

  Johansson, Karl G.

  Kyrkjebø, Rune

  Bok
  - inBORA
 81. (1959)
  - Oslo University Press
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 82. (1951)
  - Institute for Social Research
  • Christiansen, Bjørn
  • Hyman, Herbert
  • Rommetveit, Ragnar
  Bok
  - inBORA
 83. (1960)
  - Institute for Social Research
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 84. (1963)
  - Institute for Social Research
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 85. (1965)
  - Institute for Social Research
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 86. (1965)
  - Institute for Social Research
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 87. (1965)
  - Institute for Social Research
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 88. (1966)
  - Institute for Social Research
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 89. (2006)
  - Alvheim & Eide
  • Garnes, Kari
  • Landøy, Ane
  • Repanovici, Angela
  (and 13 more...)

  Garnes, Kari

  Landøy, Ane

  Repanovici, Angela

  Bagge, Bjørn-Arvid

  Åsmul, Anne B.

  Kongshavn, Halvor

  Sivertssen, Svenn

  Tonning, Anne Sissel V.

  Torras, Maria-Carme

  Skagen, Therese

  Bakka, Pål Hermod

  Jones, Richard

  Kyrkjebø, Rune

  Greve, Solveig

  Mikki, Susanne

  Stangeland, Elin

  Bok
  - inBORA
 90. (2006)
  - Medieval Unicode Font Initiative
  Haugen, Odd Einar
  Bok
  - inBORA
 91. (2003)
  - Medieval Unicode Font Initiative
  Haugen, Odd Einar
  Bok
  - inBORA
 92. (2006)
  - The University of Bergen
  Engene, Jan Oskar
  Bok
  - inBORA
 93. (2005)
  - Comparative Research Programme on Poverty (CROP)
  • Øyen, Else
  • Andreassen, Bård Anders
  • Eide, Asbjørn
  (and 10 more...)

  Øyen, Else

  Andreassen, Bård Anders

  Eide, Asbjørn

  Ivo, Anete Brito Leal

  Kildal, Nanna

  Kulindwa, Kassim

  Lomelí, Enrique Valencia

  Moeshart, Jarichje

  Solano, Carlos Barba

  Sælen, Kirsti Thesen

  Williams, Lucy

  Wilson, Francis

  Ziccardi, Alicia

  • Rapporter
  • Bok
  - inBORA
 94. (2012)
  - BRIC
  Howlett, William P.
  Bok
  - inBORA
 95. (1993)
  - Dar es Salaam University Press
  Gran, Thorvald
  Bok
  - inBORA
 96. (2010)
  - Fountain Publishers
  Østigård, Terje
  Bok
  - inBORA
 97. (2009)
  - Medieval Unicode Font Initiative
  Haugen, Odd Einar
  Bok
  - inBORA
 98. (2010)
  - Fountain Publishers
  Sadig, Azhari Mustafa
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 99. (2010)
  - Fountain Publishers
  Soghayroun, Intisar Soghayroun Elzein
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 100. (2014)
  - West Virginia University Press
  • Rettberg, Scott
  • Baldwin, Sandy
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA