Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1970)
  - NILU
  • Joranger, Einar
  • Berg, Thor Christian
  Rapporter
  - inNILU
 2. (1970)
  - NILU
  • GRAM, F.
  • SIVERTSEN, B.
  Rapporter
  - inNILU
 3. (1970)
  - NILU
  • Berg, Thor Christian
  • Grønskei, Knut Erik
  Rapporter
  - inNILU
 4. (1970)
  - Norges Bank
  Brofoss, Erik
  Annet
  - inNorges-Bank
 5. (1970)
  - NILU
  GRØNSKEI, K E.
  Rapporter
  - inNILU
 6. (1970)
  - NILU
  GRØNSKEI, K E.
  Rapporter
  - inNILU
 7. (1970)
  - NILU
  Nordø, Jack
  Rapporter
  - inNILU
 8. (1970)
  - NILU
  DET NORSKE METEOROLOGISKE INSTITUTT.
  Rapporter
  - inNILU
 9. (1970)
  Sverdrup, Erling
  Rapporter
  - inDUO
 10. (1970)
  Schweder, Tore
  Rapporter
  - inDUO
 11. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Torgersen, Erik N.
  Rapporter
  - inDUO
 12. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Spjøtvoll, Emil
  Rapporter
  - inDUO
 13. (1970)
  - Akademisk forlag
  Christiansen, Bjørn
  Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 14. (1970)
  Øyen, Else
  Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 15. (1970)
  Follestad, Bjørn Andreas
  Studentarbeider
  - inBORA
 16. (1970)
  - Norsk arkeologisk selskap
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 17. (1970)
  - Hans-Magne Eikeland
  Eikeland, Hans-Magne
  Rapporter
  - inBORA
 18. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Andres, Stål O.
  Rapporter
  - inDUO
 19. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Skjelbred, Tor
  Rapporter
  - inDUO
 20. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Gulliksen, Tor Holtedahl
  Rapporter
  - inDUO
 21. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Laudal, Olav Arnfinn
  Rapporter
  - inDUO
 22. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Laudal, O. A.
  Rapporter
  - inDUO
 23. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Holm, P.
  Rapporter
  - inDUO
 24. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Stray, A.
  Rapporter
  - inDUO
 25. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Hustad, Otte
  Rapporter
  - inDUO
 26. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Alfsen, Erik M.
  • Hirsberg, Bent
  Rapporter
  - inDUO
 27. (1970)
  • Holm, Per
  • Spanier, E.H.
  Rapporter
  - inDUO
 28. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Daele, A.Van
  Rapporter
  - inDUO
 29. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Fenstad, Jens Erik
  Rapporter
  - inDUO
 30. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Jervell, Herman Ruge
  Rapporter
  - inDUO
 31. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Palm, Enok
  Rapporter
  - inDUO
 32. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Gjevik, B.
  Rapporter
  - inDUO
 33. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Gjevik, B.
  Rapporter
  - inDUO
 34. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Schreiner, K.
  Rapporter
  - inDUO
 35. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Peskine, Christian
  • Szpiro, Lucien
  Rapporter
  - inDUO
 36. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Holm, Per
  Rapporter
  - inDUO
 37. (1970)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  Gulliksen, Tor H.
  Rapporter
  - inDUO
 38. (1970)
  - Norges statsbaner
  Norges statsbaner
  Annet
  - inBaneNOR
 39. (1970)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Ullevålseter, Reidar Otto
  Annet
  - inNMBU
 40. (1970)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Røeggen, Ottar
  Annet
  - inNMBU
 41. (1970)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Apeland, J.
  Annet
  - inNMBU
 42. (1970)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Breirem, Knut
  Bok
  - inNMBU
 43. (1970)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Løken, Karl Alf
  Bok
  - inNMBU
 44. (1970)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Breirem, Knut
  Bok
  - inNMBU
 45. (1970)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Løken, Karl Alf
  Bok
  - inNMBU
 46. (1970)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Ottestad, Per
  Bok
  - inNMBU
 47. (1970)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Ottestad, Per
  Bok
  - inNMBU
 48. (1970)
  - Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Ottestad, Per
  Bok
  - inNMBU
 49. (1970)
  - Arkeologistudentene ved IAKH, Universitetet i Oslo
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 50. (1970)
  - Arkeologistudentene ved IAKH, Universitetet i Oslo
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 51. (1970)
  Norges statsbaner
  Annet
  - inBaneNOR
 52. (1970)
  Annet
  - inKHiO
 53. (1970)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Olsen, Singulf
  Rapporter
  - inNIFU
 54. (1970)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  Falkenberg, Johan Kristian
  Annet
  - inSINTEF
 55. (1970)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  Færøyvik, Frode
  Annet
  - inSINTEF
 56. (1970)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  Gjelsvik, Tore
  Annet
  - inSINTEF
 57. (1970)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  Røsrud, Tore
  Annet
  - inSINTEF
 58. (1970)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Wermundsen, Børge
  Rapporter
  - inSTAMI
 59. (1970)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Wülfert, Karl
  Rapporter
  - inSTAMI
 60. (1970)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Wülfert, Karl
  Rapporter
  - inSTAMI
 61. (1970)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Wülfert, Karl
  Rapporter
  - inSTAMI
 62. (1970)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Wülfert, Karl
  Rapporter
  - inSTAMI
 63. (1970)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Wülfert, Karl
  Rapporter
  - inSTAMI
 64. (1970)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Wülfert, Karl
  Rapporter
  - inSTAMI
 65. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 66. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektoratet
  Annet
  - inFISKERIDIR
 67. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Hanssen, Helge
  Annet
  - inFISKERIDIR
 68. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Hanssen, Helge
  Annet
  - inFISKERIDIR
 69. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 70. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 71. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 72. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 73. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 74. (1970)
  - Norges handelshøyskole
  Astrup, Nils
  Annet
  - inNHH
 75. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Fiskeridirektoratet
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 76. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Fiskeridirektoratet
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 77. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Fiskeridirektoratet
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 78. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Fiskeridirektoratet
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 79. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Sunnanå, Klaus
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 80. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Fiskeridirektoratet
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 81. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Fiskeridirektoratet
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 82. (1970)
  - Fiskeridepartementet
  Selfangstrådet
  Rapporter
  - inIMR
 83. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Budsjettnemnda for fiskenæringen
  Annet
  - inFISKERIDIR
 84. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Villmark, Fredrik
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 85. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Sola, Einar
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 86. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Sola, Einar
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 87. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Losnegard, Norvald
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 88. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  • Losnegard, Norvald
  • Tertnes, Gunnar
  • Storaas, Torleiv
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 89. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  • Karsti, Olaf
  • Grønmyr, Olav
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 90. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Sola, Einar
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 91. (1970)
  - Universitetet i Bergen
  Gjøsæter, Jakob
  Studentarbeider
  - inIMR
 92. (1970)
  - J. W. Cappelens forlag AS
  • Hanson, Bernhard
  • Hamre, Johannes
  Bok
  - inIMR
 93. (1970)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  • Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  • Kismul, Harald
  Annet
  - inIMR
 94. (1970)
  - Havforskningsinstituttet
  • Hamre, Johannes
  • Nakken, Odd
  Tidsskriftsartikkel
  - inIMR
 95. (1970)
  - Havforskningsinstituttet
  • Nakken, Odd
  • Vestnes, Gudmund
  Rapporter
  - inIMR
 96. (1970)
  - Havforskningsinstituttet
  Tveite, Stein
  Rapporter
  - inIMR
 97. (1970)
  - Havforskningsinstituttet
  Ljøen, Rikard
  Rapporter
  - inIMR
 98. (1970)
  - Havforskningsinstituttet
  Gundersen, Kaare R.
  Rapporter
  - inIMR
 99. (1970)
  - Havforskningsinstituttet
  Devold, Finn
  Rapporter
  - inIMR
 100. (1970)
  - Havforskningsinstituttet
  Øritsland, Nils Are
  Rapporter
  - inIMR