Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (1970)
  - Norges statsbaner
  Norges statsbaner
  Annet
  - inBaneNOR
 2. (1970)
  Norges statsbaner
  Annet
  - inBaneNOR
 3. (1970)
  - Norges Bank
  Brofoss, Erik
  Annet
  - inNorges-Bank
 4. (1970)
  - NAVFs utredningsinstitutt
  Olsen, Singulf
  Rapporter
  - inNIFU
 5. (1970)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  Falkenberg, Johan Kristian
  Annet
  - inSINTEF
 6. (1970)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  Færøyvik, Frode
  Annet
  - inSINTEF
 7. (1970)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  Gjelsvik, Tore
  Annet
  - inSINTEF
 8. (1970)
  - Norges byggforskningsinstitutt
  Røsrud, Tore
  Annet
  - inSINTEF
 9. (1970)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Wermundsen, Børge
  Rapporter
  - inSTAMI
 10. (1970)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Wülfert, Karl
  Rapporter
  - inSTAMI
 11. (1970)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Wülfert, Karl
  Rapporter
  - inSTAMI
 12. (1970)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Wülfert, Karl
  Rapporter
  - inSTAMI
 13. (1970)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Wülfert, Karl
  Rapporter
  - inSTAMI
 14. (1970)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Wülfert, Karl
  Rapporter
  - inSTAMI
 15. (1970)
  - Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Wülfert, Karl
  Rapporter
  - inSTAMI
 16. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 17. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektoratet
  Annet
  - inFISKERIDIR
 18. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Hanssen, Helge
  Annet
  - inFISKERIDIR
 19. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Hanssen, Helge
  Annet
  - inFISKERIDIR
 20. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 21. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 22. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 23. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 24. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 25. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Fiskeridirektoratet
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 26. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Fiskeridirektoratet
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 27. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Fiskeridirektoratet
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 28. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Fiskeridirektoratet
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 29. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Sunnanå, Klaus
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 30. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Fiskeridirektoratet
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 31. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Fiskeridirektoratet
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 32. (1970)
  - Fiskeridepartementet
  Selfangstrådet
  Rapporter
  - inIMR
 33. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Budsjettnemnda for fiskenæringen
  Annet
  - inFISKERIDIR
 34. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Villmark, Fredrik
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 35. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Sola, Einar
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 36. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Sola, Einar
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 37. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Losnegard, Norvald
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 38. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  • Losnegard, Norvald
  • Tertnes, Gunnar
  • Storaas, Torleiv
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 39. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  • Karsti, Olaf
  • Grønmyr, Olav
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 40. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Sola, Einar
  Arbeidsnotat
  - inFISKERIDIR
 41. (1970)
  - Universitetet i Bergen
  Gjøsæter, Jakob
  Studentarbeider
  - inIMR
 42. (1970)
  - J. W. Cappelens forlag AS
  • Hanson, Bernhard
  • Hamre, Johannes
  Bok
  - inIMR
 43. (1970)
  - Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  • Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt
  • Kismul, Harald
  Annet
  - inIMR
 44. (1970)
  - Havforskningsinstituttet
  • Hamre, Johannes
  • Nakken, Odd
  Tidsskriftsartikkel
  - inIMR
 45. (1970)
  - Havforskningsinstituttet
  • Nakken, Odd
  • Vestnes, Gudmund
  Rapporter
  - inIMR
 46. (1970)
  - Havforskningsinstituttet
  Tveite, Stein
  Rapporter
  - inIMR
 47. (1970)
  - Havforskningsinstituttet
  Ljøen, Rikard
  Rapporter
  - inIMR
 48. (1970)
  - Havforskningsinstituttet
  Gundersen, Kaare R.
  Rapporter
  - inIMR
 49. (1970)
  - Havforskningsinstituttet
  Devold, Finn
  Rapporter
  - inIMR
 50. (1970)
  - Havforskningsinstituttet
  Øritsland, Nils Are
  Rapporter
  - inIMR
 51. (1970)
  - Havforskningsinstituttet
  Wiborg, Kristian Fredrik
  Rapporter
  - inIMR
 52. (1970)
  - Havforskningsinstituttet
  • Lahn-Johannessen, John
  • Monstad, Terje
  Rapporter
  - inIMR
 53. (1970)
  - Havforskningsinstituttet
  • Blix, Arnoldus Schytte
  • Øritsland, Nils Are
  Rapporter
  - inIMR
 54. (1970)
  - Havforskningsinstituttet
  • Nakken, Odd
  • Vestnes, Gudmund
  Rapporter
  - inIMR
 55. (1970)
  - Havforskningsinstituttet
  Devold, Finn
  Rapporter
  - inIMR
 56. (1970)
  - Havforskningsinstituttet
  Bakken, Erling
  Rapporter
  - inIMR
 57. (1970)
  - Havforskningsinstituttet
  Devold, Finn
  Rapporter
  - inIMR
 58. (1970)
  - Havforskningsinstituttet
  • Hylen, Arvid
  • Danielssen, Didrik S.
  Rapporter
  - inIMR
 59. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektoratet
  Annet
  - inFISKERIDIR
 60. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 61. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 62. (1970)
  - Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 63. (1970)
  - NSB
  Norges statsbaner
  Annet
  - inBaneNOR
 64. (1970)
  - Samferdselsdepartemenet
  Samferdselsdepartemenet
  Annet
  - inBaneNOR
 65. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 66. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 67. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 68. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 69. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 70. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 71. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 72. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 73. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 74. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 75. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 76. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 77. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 78. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 79. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 80. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 81. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 82. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 83. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 84. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 85. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 86. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 87. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 88. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 89. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 90. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 91. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 92. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 93. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 94. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 95. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 96. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 97. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 98. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 99. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR
 100. (1970)
  - Fiskeridirektoratet
  Fiskeridirektøren
  Annet
  - inFISKERIDIR