Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2009)
  - Luftkrigsskolen
  • Frost-Nielsen, Per Marius
  • Sæveraas, Torgeir
  Bok
  - inFHS
 2. (2009)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Øksendal, Bernt
  • Proske, Frank
  • Signahl, Mikael
  Rapporter
  - inDUO
 3. (2009)
  - Luftkrigsskolen
  Henriksen, Dag
  Bok
  - inFHS
 4. (2009)
  - Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  • Berdal, Knut G
  • Bøhn, Thomas
  • Finne, Merethe Aasmo
  (and 13 more...)

  Berdal, Knut G

  Bøhn, Thomas

  Finne, Merethe Aasmo

  Holck, Askild Lorentz

  Klungland, Helge

  Linnestad, Casper

  Meadow, Richard

  Mikalsen, Arne

  Myhr, Anne Ingeborg

  Nerland, Audun Helge

  Nes, Ingolf

  Nielsen, Kaare Magne

  Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

  Stabbetorp, Odd Egil

  Thrane, Vibeke

  Vikse, Rose

  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 5. (2009)
  - Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  • Berdal, Knut G
  • Bøhn, Thomas
  • Finne, Merethe Aasmo
  (and 13 more...)

  Berdal, Knut G

  Bøhn, Thomas

  Finne, Merethe Aasmo

  Holck, Askild Lorentz

  Klungland, Helge

  Linnestad, Casper

  Meadow, Richard

  Mikalsen, Arne

  Myhr, Anne Ingeborg

  Nerland, Audun Helge

  Nes, Ingolf

  Nielsen, Kaare Magne

  Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

  Stabbetorp, Odd Egil

  Thrane, Vibeke

  Vikse, Rose

  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 6. (2009)
  - Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  • Berdal, Knut G
  • Bøhn, Thomas
  • Finne, Merethe Aasmo
  (and 13 more...)

  Berdal, Knut G

  Bøhn, Thomas

  Finne, Merethe Aasmo

  Holck, Askild Lorentz

  Klungland, Helge

  Linnestad, Casper

  Meadow, Richard

  Mikalsen, Arne

  Myhr, Anne Ingeborg

  Nerland, Audun Helge

  Nes, Ingolf

  Nielsen, Kaare Magne

  Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

  Stabbetorp, Odd Egil

  Thrane, Vibeke

  Vikse, Rose

  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 7. (2009)
  - Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  • Berdal, Knut G
  • Bøhn, Thomas
  • Finne, Merethe Aasmo
  (and 13 more...)

  Berdal, Knut G

  Bøhn, Thomas

  Finne, Merethe Aasmo

  Holck, Askild Lorentz

  Klungland, Helge

  Linnestad, Casper

  Meadow, Richard

  Mikalsen, Arne

  Myhr, Anne Ingeborg

  Nerland, Audun Helge

  Nes, Ingolf

  Nielsen, Kaare Magne

  Sorteberg, Hilde-Gunn Opsahl

  Stabbetorp, Odd Egil

  Thrane, Vibeke

  Vikse, Rose

  • Rapporter
  • Rapporter
  - inMunin
 8. (2009)
  - Norsk arkeologisk selskap
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 9. (2009)
  - Tapir Akademisk Forlag
  Aasgaard, Reidar
  Bok
  - inDUO
 10. (2009)
  - Tapir Akademisk Forlag
  Aasgaard, Reidar
  Bok
  - inDUO
 11. (2009)
  - Tapir Akademisk Forlag
  Aasgaard, Reidar
  Bok
  - inDUO
 12. (2009)
  - Tapir Akademisk Forlag
  • Aasgaard, Reidar
  • Sandnes, Karl Olav
  • Skarsaune, Oskar
  Bok
  - inDUO
 13. (2009)
  - Utdanningsforbundet
  • Nore, Hæge
  • Sundby, Anette
  • McKenna, Paul
  Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-FA
 14. (2009)
  - Høgskolen i Akershus
  Sannerud, Ronny
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 15. (2009)
  - Høgskolen i Akershus
  Deichman-Sørensen, Trine
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 16. (2009)
  Askerøi, Else
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 17. (2009)
  - Høgskolen i Oslo
  Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 18. (2009)
  - Høgskolen i Oslo
  With, Mari Lande
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 19. (2009)
  - Høgskolen i Oslo
  • Skjønsberg, Andreas
  • Caspersen, Joakim
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 20. (2009)
  - Høgskolen i Oslo
  Løvgren, Mette
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 21. (2009)
  - Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet
  - inHiOA-FA
 22. (2009)
  - forskning.no
  Holth, Per
  Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-FA
 23. (2009)
  - Utdanningsforbundet
  Spetalen, Halvor
  Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-FA
 24. (2009)
  - Norsk atferdsanalytisk forening
  • Eikeseth, Svein
  • Grung, Rolf Magnus
  • Holden, Børge
  Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-FA
 25. (2009)
  - Skolenes landsforbund
  Stokke, Kurt Einar
  Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-FA
 26. (2009)
  - Høgskolen i Bodø
  Høium, Kari
  Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-FA
 27. (2009)
  - Bioforsk
  • Jaastad, Gunnhild
  • Børve, Jorunn
  Rapporter
  - inNIBIO
 28. (2009)
  - Institutt for samfunnsforskning
  Rapporter
  - inIS
 29. (2009)
  - Bioforsk
  • Hansen, Sissel
  • Morken, John
  • Nesheim, Lars
  (and 2 more...)

  Hansen, Sissel

  Morken, John

  Nesheim, Lars

  Koesling, Matthias

  Fystro, Gustav

  Rapporter
  - inNIBIO
 30. (2009)
  Oshaug, Arne
  Tidsskriftsartikkel
  - inHiOA-FA
 31. (2009)
  - Høgskolen i Akershus
  Askerøi, Else
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 32. (2009)
  - Høgskolen i Akershus
  • Holmesland, Icara da Silva
  • Lundin, Judy Deanne
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 33. (2009)
  - Høgskolen i Oslo
  Mastekaasa, Arne
  Arbeidsnotat
  - inHiOA-FA
 34. (2009)
  - Misjonshøgskolens forlag
  Tonheim, Milfrid
  Rapporter
  - inVID
 35. (2009)
  - Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
  • Sandlie, Hans Christian
  • Nordvik, Viggo
  Annet
  - inHiOA-FA
 36. (2009)
  - Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
  • Daatland, Svein Olav
  • Veenstra, Marijke
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 37. (2009)
  - Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
  Hammer, Torild
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 38. (2009)
  - Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
  Bjerkan, Kristin Ystmark
  Annet
  - inHiOA-FA
 39. (2009)
  - Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
  • Falck, Sturla
  • Vorland, N.
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 40. (2009)
  - Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
  Kristiansen, I-H.
  Annet
  - inHiOA-FA
 41. (2009)
  - Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
  Gulbrandsen, Lars Petter
  Annet
  - inHiOA-FA
 42. (2009)
  - Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
  • Gulbrandsen, Lars Petter
  • Winsvold, Aina
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 43. (2009)
  - Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
  Sodeland, J.E.B.
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 44. (2009)
  - Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
  Gulbrandsen, Lars Petter
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 45. (2009)
  - Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
  Seeberg, Marie Louise
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 46. (2009)
  - Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
  • Vestel, Viggo Jan
  • Hydle, Ida Marie
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 47. (2009)
  - Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
  Sodeland, Jan Eivind Brekke
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 48. (2009)
  - Oslo, SIFO
  Rysst, Mari
  Annet
  - inHiOA-FA
 49. (2009)
  - Oslo, SIFO
  Roos, Gun
  Annet
  - inHiOA-FA
 50. (2009)
  - Oslo, SIFO
  Tufte, Per Arne
  Annet
  - inHiOA-FA
 51. (2009)
  - Oslo, SIFO
  Eilertsen, Kjersti
  Annet
  - inHiOA-FA
 52. (2009)
  - Oslo, SIFO
  Berg, Lisbet
  Annet
  - inHiOA-FA
 53. (2009)
  - Oslo, SIFO
  randil
  Annet
  - inHiOA-FA
 54. (2009)
  - Oslo, SIFO
  Slettemeås, Dag
  Annet
  - inHiOA-FA
 55. (2009)
  - Oslo, SIFO
  Berg, Lisbet
  Annet
  - inHiOA-FA
 56. (2009)
  - Oslo, SIFO
  marbj
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 57. (2009)
  - Oslo, SIFO
  • Schjøll, Alexander
  • randil
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 58. (2009)
  - Oslo, SIFO
  • Rysst, Mari
  • Roos, Gun
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 59. (2009)
  - Oslo, SIFO
  • randil
  • Lillebø, Kjersti
  • Bugge, Annechen Bahr
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 60. (2009)
  - Oslo, SIFO
  • Helle-Valle, Jo
  • Storm-Mathisen, Ardis
  • Bucher, Taina
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 61. (2009)
  - Oslo, SIFO
  • Hauge, Benedicte
  • Storm-Mathisen, Ardis
  Annet
  - inHiOA-FA
 62. (2009)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  • Hilsen, Anne Inga
  • Amble, Nina
  Annet
  - inHiOA-FA
 63. (2009)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet og Helsedirektoratet.
  • Amble, Nina
  • Elisabeth Gjerberg
  Annet
  - inHiOA-FA
 64. (2009)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  Reichborn-Kjennerud, Kristin
  Annet
  - inHiOA-FA
 65. (2009)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  • Amble, Nina
  • Pålshaugen, Øyvind
  Annet
  - inHiOA-FA
 66. (2009)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  • Sørensen, Bjørg Aase
  • Steinar Webjørnsen
  Annet
  - inHiOA-FA
 67. (2009)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  Reichborn-Kjennerud, Kristin
  Annet
  - inHiOA-FA
 68. (2009)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  Widding, Steinar
  Annet
  - inHiOA-FA
 69. (2009)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  Reichborn-Kjennerud, Kristin
  Annet
  - inHiOA-FA
 70. (2009)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  • Sørensen, Bjørg Aase
  • Grimsmo, Asbjørn
  Annet
  - inHiOA-FA
 71. (2009)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  • Amble, Nina
  • Elisabeth Gjerberg
  Annet
  - inHiOA-FA
 72. (2009)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  • Andreassen, Tone Alm
  • Reichborn-Kjennerud, Kristin
  Annet
  - inHiOA-FA
 73. (2009)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  Wathne, Christin Thea
  Annet
  - inHiOA-FA
 74. (2009)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  • Klemsdal, Lars
  • Toril Brethvad
  Annet
  - inHiOA-FA
 75. (2009)
  - Heftet er utgitt til YS-konferansen oktober 2009. Heftet kan bestilles fra YS sentralt. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  • Halrynjo, Sigtona
  • Steen, Arild Henrik
  • Kjersti Thorbjørnsrud
  Annet
  - inHiOA-FA
 76. (2009)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  Grimsmo, Asbjørn
  Annet
  - inHiOA-FA
 77. (2009)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet
  • Enehaug, Heidi
  • Gamperiene, Migle
  • Wathne, Christin Thea
  Annet
  - inHiOA-FA
 78. (2009)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet
  • Hilsen, Anne Inga
  • Vigdis Mathisen Olsvik
  • Steinum, Trude
  Annet
  - inHiOA-FA
 79. (2009)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  • Enehaug, Heidi
  • Gamperiene, Migle
  • Ali Osman
  Annet
  - inHiOA-FA
 80. (2009)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
  • Schafft, Angelika
  • Spjelkavik, Øystein
  • Legard, Sveinung
  Annet
  - inHiOA-FA
 81. (2009)
  - Oslo: Fafo and Work Research Institute
  Inger Lise Skog Hansen
  Annet
  - inHiOA-FA
 82. (2009)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet
  • Egeland, Cathrine
  • Neumann, Cecilie Basberg
  Annet
  - inHiOA-FA
 83. (2009)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Harvold, Kjell-Arve
  Annet
  - inHiOA-FA
 84. (2009)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Frants Gundersen
  Annet
  - inHiOA-FA
 85. (2009)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Vestby, Guri Mette
  • Hofstad, Hege
  Annet
  - inHiOA-FA
 86. (2009)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • David Jordhus-Lier
  • Haug, Marit
  • Hari Regmi
  Annet
  - inHiOA-FA
 87. (2009)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Aasen, Berit
  Annet
  - inHiOA-FA
 88. (2009)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Aasen, Berit
  Annet
  - inHiOA-FA
 89. (2009)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  peris
  Annet
  - inHiOA-FA
 90. (2009)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Helgesen, Marit
  • Inger Marie Stigen
  • Trond Tjerbo
  Annet
  - inHiOA-FA
 91. (2009)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Kjetil Sørlie
  Annet
  - inHiOA-FA
 92. (2009)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • henwii
  • Daniela Fuentes
  Annet
  - inHiOA-FA
 93. (2009)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Ruud, Marit Ekne
  Annet
  - inHiOA-FA
 94. (2009)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Vestby, Guri Mette
  Annet
  - inHiOA-FA
 95. (2009)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Schou, Arild
  • Lorentzen, Hilde
  Annet
  - inHiOA-FA
 96. (2009)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Wiig, Henrik
  Annet
  - inHiOA-FA
 97. (2009)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Harvold, Kjell-Arve
  • Terje Skjeggedal
  Annet
  - inHiOA-FA
 98. (2009)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  Berit Willumsen
  Annet
  - inHiOA-FA
 99. (2009)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Johansen, Steinar
  • Tron Lande Andersen
  Annet
  - inHiOA-FA
 100. (2009)
  - Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning
  • rolfb
  • Astrup, Kim
  Annet
  - inHiOA-FA