Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2020)
  - Cappelen Damm Akademisk
  • Bachke, Carl Christian
  • Hermansen, Mads Carsten
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inAURA
 2. (2020)
  - Norges musikkhøgskole ; Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH)
  • Kielland, Torhild
  • Solli, Hans Petter
  • Trondalen, Gro
  • Bok
  • Annet
  - inNMH
 3. (2015)
  - KUN - Kirkelig utdanningssenter i nord
  Fylling, Hilde
  Bok
  - inVID
 4. (2020)
  - TMA Music
  Andreassen, Tore Morten
  - Bok
  - inMunin
 5. (2020)
  - Brill
  De Lauri, Antonio
  Bok
  - inCMI
 6. (2020)
  - Cappelen Damm Akademisk
  • Eiksund, Øyvind Johan
  • Angelo, Elin
  • Knigge, Jens
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 7. (1973)
  - Nic Waals institutt
  • Christiansen, Bjørn
  • Killingmo, Bjørn
  • Waal, Nic
  Bok
  - inBORA
 8. (1956)
  - Nic Waals institutt
  • Christiansen, Bjørn
  • Killingmo, Bjørn
  • Waal, Nic
  Bok
  - inBORA
 9. (1963)
  - Barnepsykiatrisk institutt
  • Christiansen, Bjørn
  • Killingmo, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 10. (1955)
  - Eynar Mungsgaards forlag
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 11. (1955)
  - Forsvarets psykologiske avdeling
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 12. (1983)
  - Norsk psykologforening
  • Christiansen, Bjørn
  • Iversen, Bente
  • Stephansen, Morten
  Bok
  - inBORA
 13. (1953)
  - Institutt for samfunnsforsking
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 14. (1963)
  - Forskningsrådenes fellesutvalg
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 15. (2005)
  - The University of Bergen
  • Borvik, Bjørnar
  • Fötschl, Andreas
  • Høivik, Knut
  (and 3 more...)

  Borvik, Bjørnar

  Fötschl, Andreas

  Høivik, Knut

  Lilleholt, Kåre

  Lunde, Tore

  Tørum, Amund Bjøranger

  Bok
  - inBORA
 16. (2004)
  - Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Lilleholt, Kåre
  • Bjørkly, Tarjei Ytrehus
  • Borvik, Bjørnar
  (and 3 more...)

  Lilleholt, Kåre

  Bjørkly, Tarjei Ytrehus

  Borvik, Bjørnar

  Høivik, Knut

  Lunde, Tore

  Vogt, Edvard

  Bok
  - inBORA
 17. (2006)
  - The University of Bergen
  • Høivik, Knut
  • Lilleholt, Kåre
  • Lunde, Tore
  (and 4 more...)

  Høivik, Knut

  Lilleholt, Kåre

  Lunde, Tore

  Skjefstad, Arnt E.

  Truyen, Filip

  Tørum, Amund Bjøranger

  Varela, Mila

  Bok
  - inBORA
 18. (2003)
  - Universitetet i Bergen, Institutt for medievitenskap
  Moe, Hallvard
  Bok
  - inBORA
 19. (2007)
  - Prosjektgruppen for Digital kompetanse gjennom fleksibel læring: Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving.
  • Hafstad, Sissel
  • Hunskår, Irene
  • Kavli, Solveig M. L.
  (and 3 more...)

  Hafstad, Sissel

  Hunskår, Irene

  Kavli, Solveig M. L.

  Mikki, Susanne

  Skagen, Therese

  Torras, Maria-Carme

  Bok
  - inBORA
 20. (2012)
  Grønås, Sigbjørn
  Bok
  - inBORA
 21. (2010)
  - Department of Philosophy, The University of Bergen
  • Kolflaath, Eivind
  • Johnsen, Kåre Odd
  • Lavik, Trygve
  (and 5 more...)

  Kolflaath, Eivind

  Johnsen, Kåre Odd

  Lavik, Trygve

  Karlsen, Gunnar

  Rørstadbotten, Gro

  Reiersgaard, Anders

  Lohne, Eilert Jan

  Rokstad, Konrad

  Bok
  - inBORA
 22. (2011)
  - Anders Austefjord
  Austefjord, Anders
  Bok
  - inBORA
 23. (1966)
  - Universitetsforlaget
  Øyen, Else
  Bok
  - inBORA
 24. (1974)
  - Universitetsforlaget
  Øyen, Else
  Bok
  - inBORA
 25. (1980)
  - Universitetsforlaget
  • Gundersen, Håkon
  • Øyen, Else
  Bok
  - inBORA
 26. (1995)
  - Gyldendal Norsk Forlag
  Tvedt, Terje
  Bok
  - inBORA
 27. (1987)
  - Universitetsforlaget
  Øyen, Else
  Bok
  - inBORA
 28. (1984)
  - Universitetsforlaget
  • Puijk, Roel
  • Østbye, Helge
  • Øyen, Else
  Bok
  - inBORA
 29. (2013)
  - Fagbokforlaget
  Fredriksen, Halvard Haukeland
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 30. (1984)
  - Univerity of Tromsø
  Kristoffersen, Gjert
  Bok
  - inBORA
 31. (2016)
  - NTNU University Museum
  • Jørgensen, Per Magnus
  • Weidemann, Einar
  • Fremstad, Eli
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 32. (2008)
  - Tapir Akademisk Forlag
  Fjell, Tove Ingebjørg
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 33. (2015)
  - Universitetsforlaget
  Lavik, Erlend
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 34. (2005)
  - Unipub
  Mæhle, Ingvar Brandvik
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 35. (2003)
  - Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
  Kristoffersen, Gjert
  Bok
  - inBORA
 36. (2018)
  - The University of Bergen
  Kielland, Torger
  Bok
  - inBORA
 37. (2018)
  - Cappelen Damm
  • Aasen, Henriette Sinding
  • Bringedal, Berit
  • Bærøe, Kristine
  (and 1 more...)

  Aasen, Henriette Sinding

  Bringedal, Berit

  Bærøe, Kristine

  Magnussen, Anne-Mette

  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 38. (2017)
  - Universitetsforlaget
  Andersen, Gisle
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 39. (2018)
  - Cappelen Damm
  • Christensen, Karen
  • Syltevik, Liv Johanne
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 40. (2016)
  • Bevanger, Kjetil
  • May, Roel
  • Stokke, Bård
  Bok
  - inNINA
 41. (2003)
  - Novus Forlag
  • Schreiner, Johan Henrik
  • Meyer, Jørgen Christian
  • Gabrielsen, Vincent
  (and 18 more...)

  Schreiner, Johan Henrik

  Meyer, Jørgen Christian

  Gabrielsen, Vincent

  Østby, Erik

  Brandt, Rasmus J.

  Andersen, Øivind

  Eide, Tormod

  Montgomery, Hugo

  Isager, Signe

  Christiansen, Erik

  Ødegård, Knut

  Carlsen, Jesper

  Bekker-Nielsen, Tønnes

  Oppedal, Stig

  Kraggerud, Egil

  Skoie, Mathilde

  Iddeng, Jon W.

  Pethon, Pio A.

  Prusac, Marina

  Sande, Siri

  Haaland, Gunn

  Bok
  - inBORA
 42. (2018)
  - IISES
  • Johansen, Kåre
  • Batalden, Bjørn-Morten
  • Bok
  • Bok
  - inMunin
 43. (2009)
  - KUN - Kirkelig utdanningssenter i nord
  Lægdene, Stig
  Bok
  - inVID
 44. (2008)
  - KUN - Kirkelig utdanningssenter i nord
  Lægdene, Stig
  Bok
  - inVID
 45. (2010)
  - KUN - Kirkelig utdanningssenter i nord
  Lægdene, Stig
  Bok
  - inVID
 46. (2006)
  - KUN - Kirkelig utdanningssenter i nord
  • Kristiansen, Roald E.
  • Krupka, Bernd
  Bok
  - inVID
 47. (2007)
  - KUN - Kirkelig utdanningssenter i nord
  Sirris, Stephen
  Bok
  - inVID
 48. (2020)
  - Institut d’Économie Rurale (IER), Bamako, Mali
  • N’Diaye, Ibrahima
  • Aune, Jens Bernt
  • Synnevåg, Gry
  (and 2 more...)

  N’Diaye, Ibrahima

  Aune, Jens Bernt

  Synnevåg, Gry

  Yossi, Harouna

  Hamadoun, Abdoulaye

  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNMBU
 49. (2020)
  - Universitetsforlaget
  Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand
  Bok
  - inDUO
 50. (2019)
  - Universitetsforlaget
  • Langford, Malcolm
  • Skivenes, Marit
  • Søvig, Karl Harald
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 51. (2019)
  - Springer
  • Smaal, Aad C.
  • Ferreira, João Gomes
  • Grant, Jon
  (and 2 more...)

  Smaal, Aad C.

  Ferreira, João Gomes

  Grant, Jon

  Petersen, Jens K.

  Strand, Øivind

  Bok
  - inIMR
 52. (2019)
  - CMI and REPOA
  • Fjeldstad, Odd-Helge
  • Mmari, Donald
  • Dupuy, Kendra
  Bok
  - inCMI
 53. (2020)
  - Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
  • Dervo, Børre K.
  • van der Kooij, Jeroen
  Bok
  - inNINA
 54. (2018)
  - The Norwegian Institute at Athens
  • Crow, James
  • Hill, David
  Bok
  - inBORA
 55. (2012)
  - The Norwegian Institute at Athens
  Bok
  - inBORA
 56. (2014)
  - The Norwegian Institute at Athens
  Bok
  - inBORA
 57. (2014)
  - The Norwegian Institute at Athens
  • Nordquist, Gullög C.
  • Voyatzis, Mary E.
  • Østby, Erik
  (and 8 more...)

  Nordquist, Gullög C.

  Voyatzis, Mary E.

  Østby, Erik

  Bassiakos, Yannis

  Ekström, Peo

  Fenn, Thomas R.

  Forsén, Jeannette

  Hammond, Leslie

  Ponting, Matthew J.

  Smekalova, Tatyana N.

  Vila, Emmanuelle

  Bok
  - inBORA
 58. (2014)
  - The Norwegian Institute at Athens
  • Bakke-Alisøy, Hege
  • Bjune, Anne E.
  • Drocourt, Nicolas
  (and 15 more...)

  Bakke-Alisøy, Hege

  Bjune, Anne E.

  Drocourt, Nicolas

  Eiring, Jonas

  Ingvaldsen, Håkon

  Ingvarsson-Sundström, Anne

  Iozzo, Mario

  Klempe, Harald

  Krzywinski, Knut

  Luce, Jean-Marc

  Nicolardi, Margharet

  Overland, Anette

  Pakkanen, Jari

  Sande, Siri

  Tarditi, Chiara

  Voyatzis, Mary E.

  Ødegård, Knut

  Østby, Erik

  Bok
  - inBORA
 59. (2016)
  - The Norwegian Institute at Athens
  Bok
  - inBORA
 60. (2017)
  • Tankosic, Zarko
  • Mavridis, Fanis
  • Kosma, Maria
  Bok
  - inBORA
 61. (2004)
  • Haugen, Odd Einar
  • Driscoll, Matthew J.
  • Johansson, Karl G.
  (and 1 more...)

  Haugen, Odd Einar

  Driscoll, Matthew J.

  Johansson, Karl G.

  Kyrkjebø, Rune

  Bok
  - inBORA
 62. (1959)
  - Oslo University Press
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 63. (1951)
  - Institute for Social Research
  • Christiansen, Bjørn
  • Hyman, Herbert
  • Rommetveit, Ragnar
  Bok
  - inBORA
 64. (1960)
  - Institute for Social Research
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 65. (1963)
  - Institute for Social Research
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 66. (1965)
  - Institute for Social Research
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 67. (1965)
  - Institute for Social Research
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 68. (1965)
  - Institute for Social Research
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 69. (1966)
  - Institute for Social Research
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 70. (2006)
  - Alvheim & Eide
  • Garnes, Kari
  • Landøy, Ane
  • Repanovici, Angela
  (and 13 more...)

  Garnes, Kari

  Landøy, Ane

  Repanovici, Angela

  Bagge, Bjørn-Arvid

  Åsmul, Anne B.

  Kongshavn, Halvor

  Sivertssen, Svenn

  Tonning, Anne Sissel V.

  Torras, Maria-Carme

  Skagen, Therese

  Bakka, Pål Hermod

  Jones, Richard

  Kyrkjebø, Rune

  Greve, Solveig

  Mikki, Susanne

  Stangeland, Elin

  Bok
  - inBORA
 71. (2006)
  - Medieval Unicode Font Initiative
  Haugen, Odd Einar
  Bok
  - inBORA
 72. (2003)
  - Medieval Unicode Font Initiative
  Haugen, Odd Einar
  Bok
  - inBORA
 73. (2006)
  - The University of Bergen
  Engene, Jan Oskar
  Bok
  - inBORA
 74. (2005)
  - Comparative Research Programme on Poverty (CROP)
  • Øyen, Else
  • Andreassen, Bård Anders
  • Eide, Asbjørn
  (and 10 more...)

  Øyen, Else

  Andreassen, Bård Anders

  Eide, Asbjørn

  Ivo, Anete Brito Leal

  Kildal, Nanna

  Kulindwa, Kassim

  Lomelí, Enrique Valencia

  Moeshart, Jarichje

  Solano, Carlos Barba

  Sælen, Kirsti Thesen

  Williams, Lucy

  Wilson, Francis

  Ziccardi, Alicia

  • Rapporter
  • Bok
  - inBORA
 75. (2012)
  - BRIC
  Howlett, William P.
  Bok
  - inBORA
 76. (1993)
  - Dar es Salaam University Press
  Gran, Thorvald
  Bok
  - inBORA
 77. (2010)
  - Fountain Publishers
  Østigård, Terje
  Bok
  - inBORA
 78. (2009)
  - Medieval Unicode Font Initiative
  Haugen, Odd Einar
  Bok
  - inBORA
 79. (2010)
  - Fountain Publishers
  Sadig, Azhari Mustafa
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 80. (2010)
  - Fountain Publishers
  Soghayroun, Intisar Soghayroun Elzein
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 81. (2014)
  - West Virginia University Press
  • Rettberg, Scott
  • Baldwin, Sandy
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 82. (2014)
  - Palgrave
  Rettberg, Jill Walker
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 83. (2009)
  - BRIC
  Østigård, Terje
  Bok
  - inBORA
 84. (1994)
  - Ad Notam Gyldendal, Oslo
  Gran, Thorvald
  Bok
  - inBORA
 85. (1998)
  - James Currey Ltd. & Africa World Press, Inc.
  Tvedt, Terje
  Bok
  - inBORA
 86. (2000)
  - BRIC, Bergen
  Tvedt, Terje
  Bok
  - inBORA
 87. (2008)
  - BRIC, Bergen
  • Tvedt, Terje
  • Hovden, Eirik
  Bok
  - inBORA
 88. (2008)
  - BRIC, Bergen
  • Tvedt, Terje
  • Hovden, Eirik
  Bok
  - inBORA
 89. (2015)
  - University Museum of Bergen
  • Indrelid, Svein
  • Hjelle, Kari Loe
  • Stene, Kathrine
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 90. (2016)
  - Berghahn
  Bertelsen, Bjørn Enge
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 91. (2017)
  - Springer
  • Mittelmark, Maurice B.
  • Sagy, Shifra
  • Eriksson, Monica
  (and 4 more...)

  Mittelmark, Maurice B.

  Sagy, Shifra

  Eriksson, Monica

  Bauer, Georg F.

  Pelikan, Jürgen M.

  Lindström, Bengt

  Espnes, Geir Arild

  Bok
  - inBORA
 92. (2015)
  - Zed Books
  • Munck, Ronaldo
  • Mehta, Lyla
  • Movik, Synne
  (and 15 more...)

  Munck, Ronaldo

  Mehta, Lyla

  Movik, Synne

  Swatuk, Larry A.

  Mtisi, Sobona

  Nicol, Alan

  Macri, Gloria

  Mugumya, Firminus

  Rickard, Áine

  Asingwire, Narathius

  Asaba, Richard Bagonza

  Fagan, Honor

  Magala, Joyce Mpalanyi

  Tembo, Mavuto D.

  Lubwama, Michael

  Corcoran, Brian

  Sayers, Kimmitt

  Hemson, David

  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 93. (2015)
  - Zed Books
  • Karan, Abraar
  • Sodhi, Geeta
  • Bernal, Luz Marina Umbasía
  (and 18 more...)

  Karan, Abraar

  Sodhi, Geeta

  Bernal, Luz Marina Umbasía

  Appiagyei-Atua, Kwadwo

  Velásquez, Germán

  Sekher, T.V.

  Kumar, Kaushalendra

  Shijith, V.P.

  Buenaventura, Francisco Rossi

  Vélez, Luis Guillermo Restrepo

  Arora, Monika

  Tewari, Abha

  Bassi, Shalini

  Nazar, Gaurang P.

  Juneja, Neeru S.

  Harrell, Melissa B.

  Perry, Cheryl L.

  Reddy, K. Srinath

  Sahu, Skylab

  Pérez-Bustillo, Camilo

  Pogge, Thomas

  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 94. (2016)
  - Zed Books
  • Cimadamore, Alberto D.
  • Koehler, Gabriele
  • Pogge, Thomas
  (and 14 more...)

  Cimadamore, Alberto D.

  Koehler, Gabriele

  Pogge, Thomas

  Sundaram, Jomo Kvame

  Rogers, Deborah S.

  Balázs, Bálint

  Ivanova, Maria

  Escobar-Pemberthy, Natalia

  Paes-Sousa, Rômulo

  Jannuzzi, Paolo de Martino

  Montes, Manuel F.

  Campos, Thana

  Duarte, Clarice

  Soares, Inês Virginia

  Boltvinik, Julio

  Damián, Araceli

  Deacon, Bob

  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 95. (2016)
  - Zed Books
  • Cimadamore, Alberto D.
  • Ottemöller, Fungisai P. Gwanzura
  • Lie, Gro Therese
  (and 7 more...)

  Cimadamore, Alberto D.

  Ottemöller, Fungisai P. Gwanzura

  Lie, Gro Therese

  Mittelmark, Maurice B.

  Edwards, Mark G.

  Delamonica, Enrique

  Aringazina, Altyn

  Chadborn, Neil

  Springett, Jane

  Zanella, Cristine Koehler

  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 96. (2016)
  - Zed Books
  • Braathen, Einar
  • May, Julian
  • Ulriksen, Marianne S.
  (and 14 more...)

  Braathen, Einar

  May, Julian

  Ulriksen, Marianne S.

  Wright, Gemma

  Gordon, David

  Nandy, Shailen

  Pérez-Bustillo, Camilo

  Halvorsen, Tor

  Virk, Amrit Kaur

  Oloruntoba, Samuel Ojo

  Jordhus-Lier, David

  Aasen, Berit

  Sutherland, Catherine

  Boy, Martín

  Karriem, Abdulrazak

  Pelissery, Sony

  Mahana, Rajakishor

  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 97. (2015)
  - Medieval Unicode Font Initiative
  Haugen, Odd Einar
  Bok
  - inBORA
 98. (2018)
  - ibidem-Verlag
  • Halvorsen, Tor
  • Tapscott, Chris
  • Cruz-del Rosario, Teresita
  (and 6 more...)

  Halvorsen, Tor

  Tapscott, Chris

  Cruz-del Rosario, Teresita

  Gebremariam, Eyob Balcha

  Penderis, Sharon

  Seekings, Jeremy

  Braathen, Einar

  Törnquist, Olle

  Olsen, Ole Johnny

  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 99. (2017)
  - ibidem-Verlag
  • Féliz, Mariano
  • Rosenberg, Aaron L.
  • Perez-Bustillo, Camilo
  (and 8 more...)

  Féliz, Mariano

  Rosenberg, Aaron L.

  Perez-Bustillo, Camilo

  Pérez, Pablo E.

  Brown, Brenda

  Nakaiza, Jaqueline

  Hague, Kazi Nurmohammad Hossainul

  Chirisa, Innocent

  Chiweshe, Manase

  Thomas, Christopher G.

  Ssempebwa, Jude

  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 100. (2004)
  - Unipub
  • Mæhle, Ingvar Brandvik
  • Okkenhaug, Inger Marie
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA