Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2013)
  - Universitet i Agder / University of Agder
  • Gjøsæter, Terje
  • Prinz, Andreas
  Annet
  - inAURA
 2. (2015)
  Lurås, Sigrun
  Annet
  - inADORA
 3. (2013)
  - Handelshøyskolen BI
  Annet
  - inBI
 4. (2012)
  - Handelshøyskolen BI, Institutt for markedsføring
  Annet
  - inBI
 5. (2012)
  - Handelshøyskolen BI, Institutt for markedsføring
  Annet
  - inBI
 6. (2011)
  - Handelshøyskolen BI, Institutt for markedsføring
  Annet
  - inBI
 7. (2011)
  - Handelshøyskolen BI, Institutt for markedsføring
  Annet
  - inBI
 8. (2014)
  - Handelshøyskolen BI
  • Sannes, Ragnvald
  • Langeggen, Dagmar
  Annet
  - inBI
 9. (2007)
  - Norsk journalistlag
  • Lamark, Hege
  • Andreassen, Jan-Erik
  Annet
  - inBrage-Nord
 10. (2006)
  - Høgskolen i Bodø
  Engan, Bengt
  Annet
  - inBrage-Nord
 11. (2011)
  - Universitetet i Nordland
  Henriksen, Espen O.
  Annet
  - inBrage-Nord
 12. (2007)
  - Høgskolen i Bodø
  • Bulien, Tone
  • Lünell, Rikke
  Annet
  - inBrage-Nord
 13. (2009)
  - Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
  • Limstrand, Kirsten
  • Abrahamsen, Gerd
  Annet
  - inBrage-Nord
 14. (2012)
  Annet
  - inBrage-Nord
 15. (2007)
  - Helsesøstertjenesten i Inderøy kommune
  • Brataas, Hildfrid V.
  • Oxaal, Ann-Mari Ringseth
  Annet
  - inBrage-Nord
 16. (2013)
  - Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Copenhagen Business Scholl
  Eggen, Anders
  Annet
  - inBrage-Nord
 17. (2006)
  - Scanagri; Norwegian forestry group
  Kjellsen, Asbjørn
  Annet
  - inBrage-Nord
 18. (2007)
  - CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo
  • Vajjhala, Shalini
  • Gode, Jenny
  • Torvanger, Asbjørn
  Annet
  - inCICERO
 19. (2015)
  - CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo
  • Gullberg, Anne Therese
  • Aakre, Stine
  Annet
  - inCICERO
 20. (2010)
  - Norwegian Defence University College ; Norwegian School of Sport Sciences/Defence Institute
  Annet
  - inFHS
 21. (2010)
  - Norwegian Institute for Defence Studies
  • Bjerga, Kjell Inge
  • Gjeseth, Gullow
  Annet
  - inFHS
 22. (2010)
  - Norwegian Institute for Defence Studies
  Bøe-Hansen, Ola
  Annet
  - inFHS
 23. (2010)
  - Norwegian Institute for Defence Studies
  Håkenstad, Magnus
  Annet
  - inFHS
 24. (2010)
  - Norwegian Institute for Defence Studies
  Melby, Svein
  Annet
  - inFHS
 25. (2002)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Schäfer, Bernd
  Annet
  - inFHS
 26. (1992)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Nordbø, Toralv
  Annet
  - inFHS
 27. (1994)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Skaaren-Fystro, Gro
  Annet
  - inFHS
 28. (1996)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Røksund, Arne
  Annet
  - inFHS
 29. (1990)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  McConnel, James
  Annet
  - inFHS
 30. (1998)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Skogrand, Kjetil
  Annet
  - inFHS
 31. (1992)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Fermann, Gunnar
  Annet
  - inFHS
 32. (1998)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Klevberg, Håvard
  Annet
  - inFHS
 33. (1998)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Duvsete, Svein
  Annet
  - inFHS
 34. (1997)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Pugh, Michael
  Annet
  - inFHS
 35. (1989)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Meyer, Johan Kr.
  Annet
  - inFHS
 36. (2011)
  - Norwegian Institute for Defence Studies
  Eie, Harald Hermansen
  Annet
  - inFHS
 37. (2010)
  - Norwegian Institute for Defence Studies
  Shadrina, Elena
  Annet
  - inFHS
 38. (2010)
  - Norwegian Institute for Defence Studies
  Tunsjø, Øystein
  Annet
  - inFHS
 39. (1990)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Holtsmark, Sven G.
  Annet
  - inFHS
 40. (1995)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Jølstad, Anders
  Annet
  - inFHS
 41. (1995)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Dannreuther, Roland
  Annet
  - inFHS
 42. (1989)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Archer, Clive
  Annet
  - inFHS
 43. (2000)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Brookes, Andrew
  Annet
  - inFHS
 44. (1998)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Moen, Knut Egeland
  Annet
  - inFHS
 45. (1997)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Mastny, Voitech
  Annet
  - inFHS
 46. (1997)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Klevberg, Håvard (red.)
  Annet
  - inFHS
 47. (1998)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Berg, Roald
  Annet
  - inFHS
 48. (1994)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Røhne, Nils A.
  Annet
  - inFHS
 49. (2005)
  Opdahl, Ingerid M.
  Annet
  - inFHS
 50. (1997)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Paulsen, Ole Martin
  Annet
  - inFHS
 51. (2008)
  - Norwegian Institute for Defence Studies
  Adamsky, Dima P.
  Annet
  - inFHS
 52. (2000)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Rotihaug, Ingunn
  Annet
  - inFHS
 53. (2007)
  - Norwegian Institute for Defence Studies
  Robertsen, Tom
  Annet
  - inFHS
 54. (1995)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Melien, Tor Jørgen
  Annet
  - inFHS
 55. (1992)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Bird, Victor M.
  Annet
  - inFHS
 56. (2009)
  - Norwegian Institute for Defence Studies
  Johansen, Halvor
  Annet
  - inFHS
 57. (2011)
  - Norwegian Institute for Defence Studies
  Mayer, Michael
  Annet
  - inFHS
 58. (1993)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Salmon, Patrick
  Annet
  - inFHS
 59. (1988)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Forland, Astrid
  Annet
  - inFHS
 60. (1997)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Berg, Roald
  Annet
  - inFHS
 61. (1999)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Liland, Frode
  Annet
  - inFHS
 62. (1998)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Andersen, Roy
  Annet
  - inFHS
 63. (1998)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Jenssen, Lars Chr.
  Annet
  - inFHS
 64. (2004)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Maaø, Ole Jørgen
  Annet
  - inFHS
 65. (1997)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Huitfeldt, Tønne
  Annet
  - inFHS
 66. (1990)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  • Huitfeldt, Tønne
  • Diesen, Sverre
  • Tamnes, Rolf
  (and 2 more...)

  Huitfeldt, Tønne

  Diesen, Sverre

  Tamnes, Rolf

  Dalhaug, Arne B.

  Gjelsten, Roald

  Annet
  - inFHS
 67. (1995)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Berdal, Mats R.
  Annet
  - inFHS
 68. (2004)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Braut-Hegghammer, Målfrid
  Annet
  - inFHS
 69. (1989)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Røhne, Nils A.
  Annet
  - inFHS
 70. (1997)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Krombach, Hayo
  Annet
  - inFHS
 71. (1993)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Liland, Frode
  Annet
  - inFHS
 72. (1993)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Wladyka, Wieslaw
  Annet
  - inFHS
 73. (1995)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Ito, Tetsuo
  Annet
  - inFHS
 74. (1994)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Splunter, J.M. van
  Annet
  - inFHS
 75. (1994)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Molvig, Finn
  Annet
  - inFHS
 76. (1991)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Apitz, Peter
  Annet
  - inFHS
 77. (1993)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Sjursen, Helene
  Annet
  - inFHS
 78. (1990)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Skodvin, Magne
  Annet
  - inFHS
 79. (1996)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Klevberg, Håvard
  Annet
  - inFHS
 80. (2011)
  - Norwegian Institute for Defence Studies
  Gjelsten, Roald
  Annet
  - inFHS
 81. (1995)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Haraldstad, Hilde
  Annet
  - inFHS
 82. (1999)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Bjerga, Kjell Inge
  Annet
  - inFHS
 83. (2004)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Kjetil, Skogrand
  Annet
  - inFHS
 84. (2005)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Walter, Dierk
  Annet
  - inFHS
 85. (2004)
  - Institutt for forsvarsstudier
  • Haaland, Torunn Laugen
  • Guldhav, Erik
  Annet
  - inFHS
 86. (2002)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Baev, Pavel K.
  Annet
  - inFHS
 87. (2011)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Dalane, Jo Sølve Aadland
  Annet
  - inFHS
 88. (2003)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Pharo, Per Fr. I.
  Annet
  - inFHS
 89. (2005)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Synstnes, Hans M.
  Annet
  - inFHS
 90. (2006)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Shalala, Edward
  Annet
  - inFHS
 91. (2005)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Heier, Tormod
  Annet
  - inFHS
 92. (2003)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Riste, Olav
  Annet
  - inFHS
 93. (2003)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Kristiansen, Tom
  Annet
  - inFHS
 94. (2005)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Kristensen, Yngve Næss
  Annet
  - inFHS
 95. (2006)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Black, Jeremy
  Annet
  - inFHS
 96. (2001)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Ydstebø, Palle
  Annet
  - inFHS
 97. (1991)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Archer, Clive
  Annet
  - inFHS
 98. (2003)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Høiback, Harald
  Annet
  - inFHS
 99. (1992)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Tamnes, Rolf
  Annet
  - inFHS
 100. (1998)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Bjørnstad, Stein
  Annet
  - inFHS