Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2017)
  - Orkana Forlag
  • Firing, Kristian
  • Moen, Frode
  Bok
  - inFHS
 2. (2013)
  - Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Forseth, Torbjørn
  • Harby, Atle
  Bok
  - inNINA
 3. (2019)
  - o
  sg, fdgdf
  Bok
  - inHiOA-FA
 4. (2020)
  - Fagbokforlaget
  Godbolt, James
  Bok
  - inUSN
 5. (2020)
  - FHS, Sjøkrigsskolen
  • Listou, Tore
  • Espevik, Roar
  Bok
  - inFHS
 6. (2020)
  - Riksantikvaren ; Økokrim
  • Holme, Jørn
  • Finne, Marie
  • Guribye, Ragnhild
  (and 2 more...)

  Holme, Jørn

  Finne, Marie

  Guribye, Ragnhild

  Stang, Kaare

  Fjell, Sindre

  Bok
  - inRIKSANT
 7. (2012)
  - Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
  Ijäs, Arne Johansen
  Bok
  - inSA
 8. (2020)
  - Cappelen Damm Akademisk
  • Bachke, Carl Christian
  • Hermansen, Mads Carsten
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inAURA
 9. (2020)
  - Norges musikkhøgskole ; Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH)
  • Kielland, Torhild
  • Solli, Hans Petter
  • Trondalen, Gro
  • Bok
  • Annet
  - inNMH
 10. (2015)
  - KUN - Kirkelig utdanningssenter i nord
  Fylling, Hilde
  Bok
  - inVID
 11. (1973)
  - Nic Waals institutt
  • Christiansen, Bjørn
  • Killingmo, Bjørn
  • Waal, Nic
  Bok
  - inBORA
 12. (1956)
  - Nic Waals institutt
  • Christiansen, Bjørn
  • Killingmo, Bjørn
  • Waal, Nic
  Bok
  - inBORA
 13. (1963)
  - Barnepsykiatrisk institutt
  • Christiansen, Bjørn
  • Killingmo, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 14. (1955)
  - Eynar Mungsgaards forlag
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 15. (1955)
  - Forsvarets psykologiske avdeling
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA