Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2014)
  - Fagbokforlaget
  Eriksen, Evelyn
  • Bok
  • Bok
  - inMunin
 2. (2019)
  - Fagbokforlaget
  • Doornich, June Borge
  • Kaarbøe, Katarina
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 3. (2020)
  - Fagbokforlaget
  • Larsen, Nils Magne
  • Breivik, Jørgen
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 4. (1999)
  - Fagbokforlaget
  Røssland, Lars Arve
  Avhandlinger
  - inBORA
 5. (2013)
  - Fagbokforlaget
  Fredriksen, Halvard Haukeland
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 6. (2010)
  - Fagbokforlaget
  • Berg, Laila Nordstrand
  • Byrkjeflot, Haldor
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 7. (2010)
  - Fagbokforlaget
  Lindén, Tord Skogedal
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 8. (2013)
  - Fagbokforlaget
  • Kuhnle, Stein
  • Lindén, Tord Skogedal
  Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 9. (2008)
  - Fagbokforlaget
  Klevjer, Rune
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 10. (2005)
  - Fagbokforlaget
  Gran, Thorvald
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 11. (2018)
  - Fagbokforlaget
  • Bjørkelo, Brita
  • Matthiesen, Stig Berge
  • Nielsen, Morten Birkeland
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 12. (2018)
  - Fagbokforlaget
  • Vollset, Magnus
  • Ellingsen, Gunnar
  • Hornnes, Rune
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 13. (2020)
  - Fagbokforlaget
  • Bourmistrov, Anatoli
  • Aakre, Silje
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 14. (2020)
  - Fagbokforlaget
  Aakre, Silje
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 15. (2020)
  - Fagbokforlaget
  • Kulset, Ellen Hiorth Marthinsen
  • Meidelsen, Kirsti Helene Rødfjell
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 16. (2020)
  - Fagbokforlaget
  • Borge, Baard Herman
  • Horne, Henrik
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 17. (2016)
  - Fagbokforlaget
  Ekspertgruppa om lærerrollen
  Rapporter
  - inHiOA-FA
 18. (2020)
  - Fagbokforlaget
  • Blekesaune, Morten
  • Vangsnes, Øystein A
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHVL
 19. (2020)
  - Fagbokforlaget
  Hjelmeng, Erling Johan
  Bok
  - inDUO
 20. (2020)
  - Fagbokforlaget
  • Blekesaune, Morten
  • Vangsnes, Øystein A
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 21. (2017)
  - Fagbokforlaget
  Lockert, Åshild Skjegstad
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 22. (2019)
  - Fagbokforlaget
  • Ervik, Bente
  • Nordøy, Tone
  • Andersen, Sigve
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 23. (2019)
  - Fagbokforlaget
  Grüters, Anna Ruth
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNTNU Open
 24. (2011)
  - Fagbokforlaget
  • Moum, Torbjørn Åge
  • Wiese, Ragna Veslemøy
  Tidsskriftsartikkel
  - inUSN
 25. (2019)
  - Fagbokforlaget
  • Helgøy, Ingrid
  • Homme, Anne
  • Holen, Solveig
  (and 1 more...)

  Helgøy, Ingrid

  Homme, Anne

  Holen, Solveig

  Lødding, Berit

  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNIFU
 26. (2019)
  - Fagbokforlaget
  • Strønen, Fred H.
  • Holtar Rønning, Vilde
  • Breunig, Karl Joachim
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 27. (2013)
  - Fagbokforlaget
  • Postholm, May Britt
  • Rokkones, Klara
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNTNU Open
 28. (2017)
  - Fagbokforlaget
  • Kulild, Marit
  • Engelsen, Knut Steinar
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inHVL
 29. (2018)
  - Fagbokforlaget
  • Boletsis, Costas
  • Karahasanovic, Amela
  Tidsskriftsartikkel
  - inDUO
 30. (2017)
  - Fagbokforlaget
  • Nilssen, Vivi Lisbeth
  • Postholm, May Britt
  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNTNU Open