Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2007)
  - Helsesøstertjenesten i Inderøy kommune
  • Brataas, Hildfrid V.
  • Oxaal, Ann-Mari Ringseth
  Annet
  - inBrage-Nord
 2. (2013)
  - Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Copenhagen Business Scholl
  Eggen, Anders
  Annet
  - inBrage-Nord
 3. (2014)
  - Kunsthøgskolen i Oslo
  Røed, Jan Erik
  • Tidsskriftsartikkel
  • Annet
  - inKHiO
 4. (2011)
  Bøe, Odd Magne
  • Tidsskriftsartikkel
  • Annet
  - inNTNU Open
 5. (2015)
  - CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo
  • Gullberg, Anne Therese
  • Aakre, Stine
  Annet
  - inCICERO
 6. (2010)
  - Cathinka Guldberg-senteret. Diakonhjemmet høgskole. Nasjonalforeningen for Folkehelse.
  • Sørbye, Liv Wergeland
  • Vibe, Olaug
  Annet
  - inVID
 7. (2014)
  Østhagen, Andreas
  Annet
  - inFHS
 8. (2014)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Dalmo, Kurt Henrik
  Annet
  - inFHS
 9. (1977)
  - Det norske Diakonhjem. Teologisk/administrativ høgskole
  Thelle, Øystein
  - Annet
  - inVID
 10. (1985)
  - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for fysikk
  • Budal, Kjell
  • Falnes, Johannes
  Annet
  - inNTNU Open
 11. (1980)
  - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for fysikk
  • Falnes, Johannes
  • Iversen, L.C.
  Annet
  - inNTNU Open
 12. (1984)
  - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for fysikk
  Falnes, Johannes
  Annet
  - inNTNU Open
 13. (1983)
  - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for fysikk
  Iversen, Lars Chr.
  Annet
  - inNTNU Open
 14. (2014)
  - Handelshøyskolen BI
  • Sannes, Ragnvald
  • Langeggen, Dagmar
  Annet
  - inBI
 15. (1999)
  - Norges handelshøyskole
  Valebrokk, Kåre
  Annet
  - inNHH
 16. (1997)
  - Norges handelshøyskole
  Myklebust, Egil
  Annet
  - inNHH
 17. (2003)
  - Norges handelshøyskole
  Vollebæk, Knut
  Annet
  - inNHH
 18. (2000)
  - Norges handelshøyskole
  Heyerdahl, Jens P.
  Annet
  - inNHH
 19. (1991)
  - Norges handelshøyskole
  Braathen, Erik G.
  Annet
  - inNHH
 20. (1998)
  - Norges handelshøyskole
  Clemet, Kristin
  Annet
  - inNHH
 21. (1990)
  - Norges handelshøyskole
  Einar, Førde
  Annet
  - inNHH
 22. (1992)
  - Norges handelshøyskole
  Akerø, Dan Børge
  Annet
  - inNHH
 23. (1966)
  - Norges handelshøyskole
  Owe, Aage W.
  Annet
  - inNHH
 24. (1963)
  - Norges handelshøyskole
  Rostoft, S. Walter
  Annet
  - inNHH
 25. (1961)
  - Norges handelshøyskole
  Vogt, Fredrik
  Annet
  - inNHH
 26. (1958)
  - Norges handelshøyskole
  Lindebrække, Sjur
  Annet
  - inNHH
 27. (1969)
  - Norges handelshøyskole
  Skaug, Arne
  Annet
  - inNHH
 28. (1967)
  - Norges handelshøyskole
  Østbye, Rolf
  Annet
  - inNHH
 29. (1972)
  - Norges handelshøyskole
  Wold, Knut Getz
  Annet
  - inNHH
 30. (1971)
  - Norges handelshøyskole
  Reksten, Hilmar
  Annet
  - inNHH