Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2014)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
  Reichborn-Kjennerud, Kristin
  Annet
  - inHiOA-FA
 2. (2014)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
  • Skarpaas, Ingebjørg
  • Svare, Helge
  Annet
  - inHiOA-FA
 3. (2014)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
  • Fossestøl, Knut
  • Breit, Eric
  • Borg, Elin
  Annet
  - inHiOA-FA
 4. (2014)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
  Maximova-Mentzoni, Tatiana
  Annet
  - inHiOA-FA
 5. (2014)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
  • Bergene, Ann Cecilie
  • Hansen, Per Bonde
  • Egeland, Cathrine
  (and 1 more...)

  Bergene, Ann Cecilie

  Hansen, Per Bonde

  Egeland, Cathrine

  Steen, Arild Henrik

  Annet
  - inHiOA-FA
 6. (2014)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
  • Mamelund, Svenn-Erik
  • Widding, Steinar
  Annet
  - inHiOA-FA
 7. (2014)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
  • Spjelkavik, Øystein
  • Grimsmo, Asbjørn
  • Mamelund, Svenn-Erik
  (and 1 more...)

  Spjelkavik, Øystein

  Grimsmo, Asbjørn

  Mamelund, Svenn-Erik

  Skjælaaen, Gudrun Rudningen

  Annet
  - inHiOA-FA
 8. (2014)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
  • Pettersen, Karen-Sofie
  • Skjælaaen, Gudrun Rudningen
  Annet
  - inHiOA-FA
 9. (2014)
  - Oslo, SIFO
  • Brusdal, Ragnhild
  • Berg, Lisbet
  • Lavik, Randi
  Annet
  - inHiOA-FA
 10. (2014)
  - Oslo, SIFO
  • Lavik, Randi
  • Brusdal, Ragnhild
  Annet
  - inHiOA-FA
 11. (2014)
  - Oslo, SIFO
  Lavik, Randi
  Annet
  - inHiOA-FA
 12. (2014)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
  • Fossestøl, Knut
  • Pettersen, Karen-Sofie
  Annet
  - inHiOA-FA
 13. (2014)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
  • Pettersen, Karen-Sofie
  • Spjelkavik, Øystein
  Annet
  - inHiOA-FA
 14. (2014)
  - Oslo, SIFO
  • Lavik, Randi
  • Slettemeås, Dag
  Annet
  - inHiOA-FA
 15. (2014)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
  • Karen-Sofie Pettersen
  • Spjelkavik, Øystein
  Annet
  - inHiOA-FA
 16. (2014)
  - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest – psykisk helse og barnevern (RKBU Vest), Uni Research Helse
  • Schofield, Gillian
  • Beek, Mary
  Annet
  - inBORA
 17. (2014)
  - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Vest – psykisk helse og barnevern (RKBU Vest), Uni Research Helse
  • Schofield, Gillian
  • Beek, Mary
  Annet
  - inBORA
 18. (2014)
  Nersveen, Jonny
  Annet
  - inNTNU Open
 19. (2014)
  - Jernbaneverket
  Jernbaneverket
  Annet
  - inBaneNOR
 20. (2014)
  - The EXCESS Consortium
  • Ha, Hoai Phuong
  • Tran, Ngoc Nha Vi
  • Umar, Ibrahim
  (and 5 more...)

  Ha, Hoai Phuong

  Tran, Ngoc Nha Vi

  Umar, Ibrahim

  Tsigas, Philippas

  Gidenstam, Anders

  Renaud-Goud, Paul

  Walulya, Ivan

  Atalar, Aras

  - Rapporter
  - inMunin
 21. (2014)
  Andersen, Anders
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 22. (2014)
  - Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
  • Desser, Arna S.
  • Ringerike, Tove
  • Klemp, Marianne
  • Rapporter
  • Annet
  - inFHI
 23. (2014)
  - Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
  • Sørvoll, Jardar
  • Sandlie, Hans Christian
  Annet
  - inHiOA-FA
 24. (2014)
  - Oslo Metropolitan University - OsloMet: NOVA
  • Berge, Thea
  • Øien, Henning
  • Jakobsson, Lars Niklas
  Annet
  - inHiOA-FA
 25. (2014)
  - European Railway Energy Settlement System
  • ERESS
  • European Railway Energy Settlement System
  Annet
  - inBaneNOR
 26. (2014)
  - YS
  • Bergene, Ann Cecilie
  • Bernstrøm, Vilde Hoff
  • Steen, Arild Henrik
  Annet
  - inHiOA-FA
 27. (2014)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
  • Fossestøl, Knut
  • Breit, Eric
  Annet
  - inHiOA-FA
 28. (2014)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
  Reichborn-Kjennerud, Kristin
  Annet
  - inHiOA-FA
 29. (2014)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
  • Grimsmo, Asbjørn
  • Underthun, Anders
  • Fossen, Øystein
  Annet
  - inHiOA-FA
 30. (2014)
  - Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA
  • Ellingsen, Dag
  • Bernstrøm, Vilde Hoff
  Annet
  - inHiOA-FA