Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2020)
  - Cappelen Damm Akademisk
  • Bachke, Carl Christian
  • Hermansen, Mads Carsten
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inAURA
 2. (2020)
  - Norges musikkhøgskole ; Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH)
  • Kielland, Torhild
  • Solli, Hans Petter
  • Trondalen, Gro
  • Bok
  • Annet
  - inNMH
 3. (2015)
  - KUN - Kirkelig utdanningssenter i nord
  Fylling, Hilde
  Bok
  - inVID
 4. (2020)
  - TMA Music
  Andreassen, Tore Morten
  - Bok
  - inMunin
 5. (2020)
  - Brill
  De Lauri, Antonio
  Bok
  - inCMI
 6. (2020)
  - Cappelen Damm Akademisk
  • Eiksund, Øyvind Johan
  • Angelo, Elin
  • Knigge, Jens
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 7. (1973)
  - Nic Waals institutt
  • Christiansen, Bjørn
  • Killingmo, Bjørn
  • Waal, Nic
  Bok
  - inBORA
 8. (1956)
  - Nic Waals institutt
  • Christiansen, Bjørn
  • Killingmo, Bjørn
  • Waal, Nic
  Bok
  - inBORA
 9. (1963)
  - Barnepsykiatrisk institutt
  • Christiansen, Bjørn
  • Killingmo, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 10. (1955)
  - Eynar Mungsgaards forlag
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 11. (1955)
  - Forsvarets psykologiske avdeling
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 12. (1983)
  - Norsk psykologforening
  • Christiansen, Bjørn
  • Iversen, Bente
  • Stephansen, Morten
  Bok
  - inBORA
 13. (1953)
  - Institutt for samfunnsforsking
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 14. (1963)
  - Forskningsrådenes fellesutvalg
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 15. (2005)
  - The University of Bergen
  • Borvik, Bjørnar
  • Fötschl, Andreas
  • Høivik, Knut
  (and 3 more...)

  Borvik, Bjørnar

  Fötschl, Andreas

  Høivik, Knut

  Lilleholt, Kåre

  Lunde, Tore

  Tørum, Amund Bjøranger

  Bok
  - inBORA
 16. (2004)
  - Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Lilleholt, Kåre
  • Bjørkly, Tarjei Ytrehus
  • Borvik, Bjørnar
  (and 3 more...)

  Lilleholt, Kåre

  Bjørkly, Tarjei Ytrehus

  Borvik, Bjørnar

  Høivik, Knut

  Lunde, Tore

  Vogt, Edvard

  Bok
  - inBORA
 17. (2006)
  - The University of Bergen
  • Høivik, Knut
  • Lilleholt, Kåre
  • Lunde, Tore
  (and 4 more...)

  Høivik, Knut

  Lilleholt, Kåre

  Lunde, Tore

  Skjefstad, Arnt E.

  Truyen, Filip

  Tørum, Amund Bjøranger

  Varela, Mila

  Bok
  - inBORA
 18. (2003)
  - Universitetet i Bergen, Institutt for medievitenskap
  Moe, Hallvard
  Bok
  - inBORA
 19. (2007)
  - Prosjektgruppen for Digital kompetanse gjennom fleksibel læring: Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving.
  • Hafstad, Sissel
  • Hunskår, Irene
  • Kavli, Solveig M. L.
  (and 3 more...)

  Hafstad, Sissel

  Hunskår, Irene

  Kavli, Solveig M. L.

  Mikki, Susanne

  Skagen, Therese

  Torras, Maria-Carme

  Bok
  - inBORA
 20. (2012)
  Grønås, Sigbjørn
  Bok
  - inBORA
 21. (2010)
  - Department of Philosophy, The University of Bergen
  • Kolflaath, Eivind
  • Johnsen, Kåre Odd
  • Lavik, Trygve
  (and 5 more...)

  Kolflaath, Eivind

  Johnsen, Kåre Odd

  Lavik, Trygve

  Karlsen, Gunnar

  Rørstadbotten, Gro

  Reiersgaard, Anders

  Lohne, Eilert Jan

  Rokstad, Konrad

  Bok
  - inBORA
 22. (2011)
  - Anders Austefjord
  Austefjord, Anders
  Bok
  - inBORA
 23. (1966)
  - Universitetsforlaget
  Øyen, Else
  Bok
  - inBORA
 24. (1974)
  - Universitetsforlaget
  Øyen, Else
  Bok
  - inBORA
 25. (1980)
  - Universitetsforlaget
  • Gundersen, Håkon
  • Øyen, Else
  Bok
  - inBORA
 26. (1995)
  - Gyldendal Norsk Forlag
  Tvedt, Terje
  Bok
  - inBORA
 27. (1987)
  - Universitetsforlaget
  Øyen, Else
  Bok
  - inBORA
 28. (1984)
  - Universitetsforlaget
  • Puijk, Roel
  • Østbye, Helge
  • Øyen, Else
  Bok
  - inBORA
 29. (2013)
  - Fagbokforlaget
  Fredriksen, Halvard Haukeland
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 30. (1984)
  - Univerity of Tromsø
  Kristoffersen, Gjert
  Bok
  - inBORA