Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2020)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Koxvold, Lucia U.
  Rapporter
  - inDUO
 2. (2006)
  - Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo
  • Hjelmervik, Karina
  • Ommundsen, Atle
  • Gjevik, Bjørn
  Rapporter
  - inDUO
 3. (2020)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Sand-Eriksen, Anette
  Rapporter
  - inDUO
 4. (1977)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Larsen, Jan Hennning
  Rapporter
  - inDUO
 5. (1973)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  • Nybruget, Per Oscar
  • Sørensen, Steinar
  Rapporter
  - inDUO
 6. (1967)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  • Martens, Irmelin
  • Knapstad, Torill
  • Ågotnes, Jakob
  (and 2 more...)

  Martens, Irmelin

  Knapstad, Torill

  Ågotnes, Jakob

  Hiim, Marit

  Brekken, Jakob

  Rapporter
  - inDUO
 7. (2020)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  Koxvold, Lucia U.
  Rapporter
  - inDUO
 8. (1981)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Mikkelsen, Egil
  Rapporter
  - inDUO
 9. (1981)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  • Høgestøl, Mari
  • Schaller, Eva
  Rapporter
  - inDUO
 10. (1981)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Mikkelsen, Egil
  Rapporter
  - inDUO
 11. (1982)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  • Østmo, Einar
  • Braathen, Helge
  Rapporter
  - inDUO
 12. (1980)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Mikkelsen, Egil
  Rapporter
  - inDUO
 13. (1979)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Evensen, Pål
  Rapporter
  - inDUO
 14. (1988)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  • Jacobsen, Harald
  • Larsen, Jan Henning
  Rapporter
  - inDUO
 15. (1978)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Melby, Ola
  Rapporter
  - inDUO
 16. (1979)
  - Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering Universitetet i Oslo
  Evensen, Pål
  Rapporter
  - inDUO
 17. (1983)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Høgestøl, Mari
  Rapporter
  - inDUO
 18. (1983)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Mikkelsen, Egil
  Rapporter
  - inDUO
 19. (1982)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Jacobsen, Harald
  Rapporter
  - inDUO
 20. (1983)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Pedersen, Ellen Anne
  Rapporter
  - inDUO
 21. (1981)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Mikkelsen, Egil
  Rapporter
  - inDUO
 22. (1982)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  • Dahlin, Elin
  • Nakkerud, Tom Bloch
  Rapporter
  - inDUO
 23. (1981)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Mikkelsen, Egil
  Rapporter
  - inDUO
 24. (1981)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Mikkelsen, Egil
  Rapporter
  - inDUO
 25. (1993)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Gustafson, Lil
  Rapporter
  - inDUO
 26. (2018)
  - Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
  • Mjærum, Axel
  • Ødeby, Kristine
  • Havstein, John Asbjørn
  Rapporter
  - inDUO
 27. (1992)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Boaz, Joel
  Rapporter
  - inDUO
 28. (1992)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Holm, Ingunn
  Rapporter
  - inDUO
 29. (1990)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  • Gustafson, Lil
  • Hofseth, Ellen Høigård
  Rapporter
  - inDUO
 30. (1990)
  - Universitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
  Lindblom, Inge
  Rapporter
  - inDUO