Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2013)
  - Universitet i Agder / University of Agder
  • Gjøsæter, Terje
  • Prinz, Andreas
  Annet
  - inAURA
 2. (2015)
  Lurås, Sigrun
  Annet
  - inADORA
 3. (2013)
  - Handelshøyskolen BI
  Annet
  - inBI
 4. (2012)
  - Handelshøyskolen BI, Institutt for markedsføring
  Annet
  - inBI
 5. (2012)
  - Handelshøyskolen BI, Institutt for markedsføring
  Annet
  - inBI
 6. (2011)
  - Handelshøyskolen BI, Institutt for markedsføring
  Annet
  - inBI
 7. (2011)
  - Handelshøyskolen BI, Institutt for markedsføring
  Annet
  - inBI
 8. (2014)
  - Handelshøyskolen BI
  • Sannes, Ragnvald
  • Langeggen, Dagmar
  Annet
  - inBI
 9. (2007)
  - Norsk journalistlag
  • Lamark, Hege
  • Andreassen, Jan-Erik
  Annet
  - inBrage-Nord
 10. (2006)
  - Høgskolen i Bodø
  Engan, Bengt
  Annet
  - inBrage-Nord
 11. (2011)
  - Universitetet i Nordland
  Henriksen, Espen O.
  Annet
  - inBrage-Nord
 12. (2007)
  - Høgskolen i Bodø
  • Bulien, Tone
  • Lünell, Rikke
  Annet
  - inBrage-Nord
 13. (2009)
  - Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
  • Limstrand, Kirsten
  • Abrahamsen, Gerd
  Annet
  - inBrage-Nord
 14. (2012)
  Annet
  - inBrage-Nord
 15. (2007)
  - Helsesøstertjenesten i Inderøy kommune
  • Brataas, Hildfrid V.
  • Oxaal, Ann-Mari Ringseth
  Annet
  - inBrage-Nord
 16. (2013)
  - Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Copenhagen Business Scholl
  Eggen, Anders
  Annet
  - inBrage-Nord
 17. (2006)
  - Scanagri; Norwegian forestry group
  Kjellsen, Asbjørn
  Annet
  - inBrage-Nord
 18. (2007)
  - CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo
  • Vajjhala, Shalini
  • Gode, Jenny
  • Torvanger, Asbjørn
  Annet
  - inCICERO
 19. (2015)
  - CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo
  • Gullberg, Anne Therese
  • Aakre, Stine
  Annet
  - inCICERO
 20. (1985)
  - KRUS
  Hoff, Torstein
  Annet
  - inCORA
 21. (1994)
  - KRUS
  • Larsen, Egil
  • Grav, Finn
  • Hansen, Wilhelm Meek
  Annet
  - inCORA
 22. (1997)
  - KRUS
  • Bay, Jens
  • Larsen, Egil
  • Hammerlin, Yngve
  Annet
  - inCORA
 23. (2008)
  Hammerlin, Yngve
  Annet
  - inCORA
 24. (2008)
  Rokkan, Tore
  Annet
  - inCORA
 25. (1978)
  - Oslo kretsfengsel
  Fengselsbetjent Nordahl
  Annet
  - inCORA
 26. (2014)
  Kriminalomsorgens utdanningssenter
  Annet
  - inCORA
 27. (2014)
  Kriminalomsorgens utdanningssenter
  Annet
  - inCORA
 28. (2013)
  Jensen, Egil
  Annet
  - inCORA
 29. (2013)
  Nymo, Kirsti
  Annet
  - inCORA
 30. (2008)
  - Kriminalomsorgens utdanningssenter
  Evensen, Ottar
  Annet
  - inCORA