Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2007)
  - Helsesøstertjenesten i Inderøy kommune
  • Brataas, Hildfrid V.
  • Oxaal, Ann-Mari Ringseth
  Annet
  - inBrage-Nord
 2. (2013)
  - Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Copenhagen Business Scholl
  Eggen, Anders
  Annet
  - inBrage-Nord
 3. (2014)
  - Kunsthøgskolen i Oslo
  Røed, Jan Erik
  • Tidsskriftsartikkel
  • Annet
  - inKHiO
 4. (2010)
  - Cathinka Guldberg-senteret. Diakonhjemmet høgskole. Nasjonalforeningen for Folkehelse.
  • Sørbye, Liv Wergeland
  • Vibe, Olaug
  Annet
  - inVID
 5. (2015)
  - CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo
  • Gullberg, Anne Therese
  • Aakre, Stine
  Annet
  - inCICERO
 6. (1977)
  - Det norske Diakonhjem. Teologisk/administrativ høgskole
  Thelle, Øystein
  - Annet
  - inVID
 7. (2014)
  Østhagen, Andreas
  Annet
  - inFHS
 8. (2014)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Dalmo, Kurt Henrik
  Annet
  - inFHS
 9. (2014)
  - Universitetsforlaget
  • Thomassen, Gunnar
  • Strype, Jon
  Annet
  - inPHS
 10. (2014)
  - Politiet, Endringsprogrammet
  Hove, Kjersti
  Annet
  - inPHS
 11. (2015)
  - De Nordiske Kriminalistforeninger
  Gundhus, Helene O.I.
  Annet
  - inPHS
 12. (2009)
  - Gyldendal Akademisk
  Holmboe, Morten
  Annet
  - inPHS
 13. (2010)
  - Gyldendal Akademisk
  Larsson, Paul
  Annet
  - inPHS
 14. (2013)
  Holmboe, Morten
  Annet
  - inPHS
 15. (2014)
  - Handelshøyskolen BI
  • Sannes, Ragnvald
  • Langeggen, Dagmar
  Annet
  - inBI
 16. (1999)
  - Norges handelshøyskole
  Valebrokk, Kåre
  Annet
  - inNHH
 17. (1997)
  - Norges handelshøyskole
  Myklebust, Egil
  Annet
  - inNHH
 18. (2003)
  - Norges handelshøyskole
  Vollebæk, Knut
  Annet
  - inNHH
 19. (2000)
  - Norges handelshøyskole
  Heyerdahl, Jens P.
  Annet
  - inNHH
 20. (1991)
  - Norges handelshøyskole
  Braathen, Erik G.
  Annet
  - inNHH
 21. (1998)
  - Norges handelshøyskole
  Clemet, Kristin
  Annet
  - inNHH
 22. (1990)
  - Norges handelshøyskole
  Einar, Førde
  Annet
  - inNHH
 23. (1992)
  - Norges handelshøyskole
  Akerø, Dan Børge
  Annet
  - inNHH
 24. (1966)
  - Norges handelshøyskole
  Owe, Aage W.
  Annet
  - inNHH
 25. (1963)
  - Norges handelshøyskole
  Rostoft, S. Walter
  Annet
  - inNHH
 26. (1961)
  - Norges handelshøyskole
  Vogt, Fredrik
  Annet
  - inNHH
 27. (1958)
  - Norges handelshøyskole
  Lindebrække, Sjur
  Annet
  - inNHH
 28. (1969)
  - Norges handelshøyskole
  Skaug, Arne
  Annet
  - inNHH
 29. (1967)
  - Norges handelshøyskole
  Østbye, Rolf
  Annet
  - inNHH
 30. (1972)
  - Norges handelshøyskole
  Wold, Knut Getz
  Annet
  - inNHH
 31. (1971)
  - Norges handelshøyskole
  Reksten, Hilmar
  Annet
  - inNHH
 32. (1964)
  - Norges handelshøyskole
  Wærenskjold, E.
  Annet
  - inNHH
 33. (1995)
  - Norges handelshøyskole
  Hermansen, Tormod
  Annet
  - inNHH
 34. (1986)
  - Norges handelshøyskole
  Thon, Olav
  Annet
  - inNHH
 35. (1984)
  - Norges handelshøyskole
  Gresvig, Aase Gudding
  Annet
  - inNHH
 36. (1983)
  - Norges handelshøyskole
  • Heiberg, Gerhard
  • Odegard, Jan Tore
  Annet
  - inNHH
 37. (1982)
  - Norges handelshøyskole
  Halvorsen, Tor
  Annet
  - inNHH
 38. (1981)
  - Norges handelshøyskole
  Maurstad, Toralv
  Annet
  - inNHH
 39. (1979)
  - Norges handelshøyskole
  Lied, Finn
  Annet
  - inNHH
 40. (1965)
  - Norges handelshøyskole
  Næss, Erling D.
  Annet
  - inNHH
 41. (1976)
  - Norges handelshøyskole
  Strugstad, Oscar
  Annet
  - inNHH
 42. (1975)
  - Norges handelshøyskole
  Langballe, Kjell B.
  Annet
  - inNHH
 43. (1993)
  - Norges handelshøyskole
  Aaser, Svein
  Annet
  - inNHH
 44. (1988)
  - Norges handelshøyskole
  Svaboe, Sjur
  Annet
  - inNHH
 45. (1987)
  - Norges handelshøyskole
  Bakke, Egil
  Annet
  - inNHH
 46. (1980)
  - Norges handelshøyskole
  Abrahamsen, Egil
  Annet
  - inNHH
 47. (1978)
  - Norges handelshøyskole
  Melander, Johan
  Annet
  - inNHH
 48. (1974)
  - Norges handelshøyskole
  Hagrup, Knut
  Annet
  - inNHH
 49. (1973)
  - Norges handelshøyskole
  Onarheim, Onar
  Annet
  - inNHH
 50. (1962)
  - Norges handelshøyskole
  Throne-Holst, Harald
  Annet
  - inNHH