Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2012)
  - Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  Kaltenborn, Bjørn P.
  Bok
  - inNINA
 2. (2017)
  - Orkana Forlag
  • Firing, Kristian
  • Moen, Frode
  Bok
  - inFHS
 3. (2013)
  - Norsk institutt for naturforskning (NINA)
  • Forseth, Torbjørn
  • Harby, Atle
  Bok
  - inNINA
 4. (2019)
  - o
  sg, fdgdf
  Bok
  - inHiOA-FA
 5. (2020)
  - Cappelen Damm Akademisk
  Bok
  - inNTNU Open
 6. (2020)
  - TMA Music
  Andreassen, Tore Morten
  - Bok
  - inMunin
 7. (2020)
  - Walter de Gruyter
  Bok
  - inDUO
 8. (2020)
  - Walter de Gruyter GmbH
  • Audunson, Ragnar Andreas
  • Andresen, Herbjørn
  • Fagerlid, Cicilie
  (and 5 more...)

  Audunson, Ragnar Andreas

  Andresen, Herbjørn

  Fagerlid, Cicilie

  Henningsen, Erik

  Hobohm, Hans-Christoph

  Jochumsen, Henrik

  Larsen, Håkon

  Vold, Tonje

  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 9. (2020)
  - Fagbokforlaget
  Godbolt, James
  Bok
  - inUSN
 10. (2020)
  - Routledge
  • Steensen, Steen
  • Westlund, Oscar
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inOsloMet-ODA
 11. (2020)
  - FHS, Sjøkrigsskolen
  • Listou, Tore
  • Espevik, Roar
  Bok
  - inFHS
 12. (2020)
  - Walter de Gruyter
  Holmqvist, Karen Langsholt
  Bok
  - inNIKU
 13. (2020)
  - Routledge
  • Semple, Sarah
  • Sanmark, Alexandra
  • Iversen, Frode
  (and 4 more...)

  Semple, Sarah

  Sanmark, Alexandra

  Iversen, Frode

  Mehler, Natascha

  Hobæk, Halldis

  Ødegaard, Marie

  Skinner, Alexis Tudor

  Bok
  - inDUO
 14. (2020)
  - SINTEF Academic Press
  • Olsen, Jan Erik
  • Cloete, Jan Hendrik
  • Johansen, Stein Tore
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inSINTEF
 15. (2020)
  - Riksantikvaren ; Økokrim
  • Holme, Jørn
  • Finne, Marie
  • Guribye, Ragnhild
  (and 2 more...)

  Holme, Jørn

  Finne, Marie

  Guribye, Ragnhild

  Stang, Kaare

  Fjell, Sindre

  Bok
  - inRIKSANT
 16. (2019)
  - CMI and REPOA
  • Fjeldstad, Odd-Helge
  • Mmari, Donald
  • Dupuy, Kendra
  Bok
  - inCMI
 17. (2020)
  - Norges musikkhøgskole
  • Storsve, Vegar R.
  • Brøske, Brit Ågot
  Bok
  - inNMH
 18. (2012)
  - Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
  Ijäs, Arne Johansen
  Bok
  - inSA
 19. (2020)
  - Norges musikkhøgskole
  • Bonde, Lars Ole
  • Johansson, Kjersti
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inNMH
 20. (2020)
  - Cappelen Damm Akademisk
  • Bachke, Carl Christian
  • Hermansen, Mads Carsten
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inAURA
 21. (2020)
  Flaaten, Ola
  • Bok
  • Bok
  - inMunin
 22. (2020)
  - Norges musikkhøgskole ; Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH)
  • Kielland, Torhild
  • Solli, Hans Petter
  • Trondalen, Gro
  • Bok
  • Annet
  - inNMH
 23. (2015)
  - KUN - Kirkelig utdanningssenter i nord
  Fylling, Hilde
  Bok
  - inVID
 24. (2020)
  - Brill
  De Lauri, Antonio
  Bok
  - inCMI
 25. (2020)
  - Cappelen Damm Akademisk
  • Eiksund, Øyvind Johan
  • Angelo, Elin
  • Knigge, Jens
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBrage-Nord
 26. (1973)
  - Nic Waals institutt
  • Christiansen, Bjørn
  • Killingmo, Bjørn
  • Waal, Nic
  Bok
  - inBORA
 27. (1956)
  - Nic Waals institutt
  • Christiansen, Bjørn
  • Killingmo, Bjørn
  • Waal, Nic
  Bok
  - inBORA
 28. (1963)
  - Barnepsykiatrisk institutt
  • Christiansen, Bjørn
  • Killingmo, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 29. (1955)
  - Eynar Mungsgaards forlag
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 30. (1955)
  - Forsvarets psykologiske avdeling
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 31. (1983)
  - Norsk psykologforening
  • Christiansen, Bjørn
  • Iversen, Bente
  • Stephansen, Morten
  Bok
  - inBORA
 32. (1953)
  - Institutt for samfunnsforsking
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 33. (1963)
  - Forskningsrådenes fellesutvalg
  Christiansen, Bjørn
  Bok
  - inBORA
 34. (2005)
  - The University of Bergen
  • Borvik, Bjørnar
  • Fötschl, Andreas
  • Høivik, Knut
  (and 3 more...)

  Borvik, Bjørnar

  Fötschl, Andreas

  Høivik, Knut

  Lilleholt, Kåre

  Lunde, Tore

  Tørum, Amund Bjøranger

  Bok
  - inBORA
 35. (2004)
  - Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Lilleholt, Kåre
  • Bjørkly, Tarjei Ytrehus
  • Borvik, Bjørnar
  (and 3 more...)

  Lilleholt, Kåre

  Bjørkly, Tarjei Ytrehus

  Borvik, Bjørnar

  Høivik, Knut

  Lunde, Tore

  Vogt, Edvard

  Bok
  - inBORA
 36. (2006)
  - The University of Bergen
  • Høivik, Knut
  • Lilleholt, Kåre
  • Lunde, Tore
  (and 4 more...)

  Høivik, Knut

  Lilleholt, Kåre

  Lunde, Tore

  Skjefstad, Arnt E.

  Truyen, Filip

  Tørum, Amund Bjøranger

  Varela, Mila

  Bok
  - inBORA
 37. (2003)
  - Universitetet i Bergen, Institutt for medievitenskap
  Moe, Hallvard
  Bok
  - inBORA
 38. (2007)
  - Prosjektgruppen for Digital kompetanse gjennom fleksibel læring: Informasjonssøk og kildebruk ved oppgaveskriving.
  • Hafstad, Sissel
  • Hunskår, Irene
  • Kavli, Solveig M. L.
  (and 3 more...)

  Hafstad, Sissel

  Hunskår, Irene

  Kavli, Solveig M. L.

  Mikki, Susanne

  Skagen, Therese

  Torras, Maria-Carme

  Bok
  - inBORA
 39. (2012)
  Grønås, Sigbjørn
  Bok
  - inBORA
 40. (2010)
  - Department of Philosophy, The University of Bergen
  • Kolflaath, Eivind
  • Johnsen, Kåre Odd
  • Lavik, Trygve
  (and 5 more...)

  Kolflaath, Eivind

  Johnsen, Kåre Odd

  Lavik, Trygve

  Karlsen, Gunnar

  Rørstadbotten, Gro

  Reiersgaard, Anders

  Lohne, Eilert Jan

  Rokstad, Konrad

  Bok
  - inBORA
 41. (2011)
  - Anders Austefjord
  Austefjord, Anders
  Bok
  - inBORA
 42. (1966)
  - Universitetsforlaget
  Øyen, Else
  Bok
  - inBORA
 43. (1974)
  - Universitetsforlaget
  Øyen, Else
  Bok
  - inBORA
 44. (1980)
  - Universitetsforlaget
  • Gundersen, Håkon
  • Øyen, Else
  Bok
  - inBORA
 45. (1995)
  - Gyldendal Norsk Forlag
  Tvedt, Terje
  Bok
  - inBORA
 46. (1987)
  - Universitetsforlaget
  Øyen, Else
  Bok
  - inBORA
 47. (1984)
  - Universitetsforlaget
  • Puijk, Roel
  • Østbye, Helge
  • Øyen, Else
  Bok
  - inBORA
 48. (2013)
  - Fagbokforlaget
  Fredriksen, Halvard Haukeland
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA
 49. (1984)
  - Univerity of Tromsø
  Kristoffersen, Gjert
  Bok
  - inBORA
 50. (2016)
  - NTNU University Museum
  • Jørgensen, Per Magnus
  • Weidemann, Einar
  • Fremstad, Eli
  • Bok
  • Tidsskriftsartikkel
  - inBORA