Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2013)
  - Universitet i Agder / University of Agder
  • Gjøsæter, Terje
  • Prinz, Andreas
  Annet
  - inAURA
 2. (2015)
  Lurås, Sigrun
  Annet
  - inADORA
 3. (2013)
  - Handelshøyskolen BI
  Annet
  - inBI
 4. (2012)
  - Handelshøyskolen BI, Institutt for markedsføring
  Annet
  - inBI
 5. (2012)
  - Handelshøyskolen BI, Institutt for markedsføring
  Annet
  - inBI
 6. (2011)
  - Handelshøyskolen BI, Institutt for markedsføring
  Annet
  - inBI
 7. (2011)
  - Handelshøyskolen BI, Institutt for markedsføring
  Annet
  - inBI
 8. (2014)
  - Handelshøyskolen BI
  • Sannes, Ragnvald
  • Langeggen, Dagmar
  Annet
  - inBI
 9. (2007)
  - Norsk journalistlag
  • Lamark, Hege
  • Andreassen, Jan-Erik
  Annet
  - inBrage-Nord
 10. (2006)
  - Høgskolen i Bodø
  Engan, Bengt
  Annet
  - inBrage-Nord
 11. (2011)
  - Universitetet i Nordland
  Henriksen, Espen O.
  Annet
  - inBrage-Nord
 12. (2007)
  - Høgskolen i Bodø
  • Bulien, Tone
  • Lünell, Rikke
  Annet
  - inBrage-Nord
 13. (2009)
  - Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
  • Limstrand, Kirsten
  • Abrahamsen, Gerd
  Annet
  - inBrage-Nord
 14. (2012)
  Annet
  - inBrage-Nord
 15. (2007)
  - Helsesøstertjenesten i Inderøy kommune
  • Brataas, Hildfrid V.
  • Oxaal, Ann-Mari Ringseth
  Annet
  - inBrage-Nord
 16. (2013)
  - Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Copenhagen Business Scholl
  Eggen, Anders
  Annet
  - inBrage-Nord
 17. (2006)
  - Scanagri; Norwegian forestry group
  Kjellsen, Asbjørn
  Annet
  - inBrage-Nord
 18. (2007)
  - CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo
  • Vajjhala, Shalini
  • Gode, Jenny
  • Torvanger, Asbjørn
  Annet
  - inCICERO
 19. (2015)
  - CICERO Center for International Climate and Environmental Research - Oslo
  • Gullberg, Anne Therese
  • Aakre, Stine
  Annet
  - inCICERO
 20. (1985)
  - KRUS
  Hoff, Torstein
  Annet
  - inCORA
 21. (1994)
  - KRUS
  • Larsen, Egil
  • Grav, Finn
  • Hansen, Wilhelm Meek
  Annet
  - inCORA
 22. (1997)
  - KRUS
  • Bay, Jens
  • Larsen, Egil
  • Hammerlin, Yngve
  Annet
  - inCORA
 23. (2008)
  Hammerlin, Yngve
  Annet
  - inCORA
 24. (2008)
  Rokkan, Tore
  Annet
  - inCORA
 25. (1978)
  - Oslo kretsfengsel
  Fengselsbetjent Nordahl
  Annet
  - inCORA
 26. (2014)
  Kriminalomsorgens utdanningssenter
  Annet
  - inCORA
 27. (2014)
  Kriminalomsorgens utdanningssenter
  Annet
  - inCORA
 28. (2013)
  Jensen, Egil
  Annet
  - inCORA
 29. (2013)
  Nymo, Kirsti
  Annet
  - inCORA
 30. (2008)
  - Kriminalomsorgens utdanningssenter
  Evensen, Ottar
  Annet
  - inCORA
 31. (2011)
  - Kriminalomsorgens utdanningssenter
  Evensen, Ottar
  Annet
  - inCORA
 32. (2010)
  - Kriminalomsorgens utdanningssenter
  Evensen, Ottar
  Annet
  - inCORA
 33. (2009)
  - Kriminalomsorgens utdanningssenter
  Evensen, Ottar
  Annet
  - inCORA
 34. (2007)
  - Kriminalomsorgens utdanningssenter
  Evensen, Ottar
  Annet
  - inCORA
 35. (2006)
  - Kriminalomsorgens utdanningssenter
  Evensen, Ottar
  Annet
  - inCORA
 36. (1994)
  - KRUS
  Larsen, Egil
  Annet
  - inCORA
 37. (1992)
  - KRUS
  • Larsen, Egil
  • Hammerlin, Yngve
  • Hansen, Wilhelm Meek
  (and 1 more...)

  Larsen, Egil

  Hammerlin, Yngve

  Hansen, Wilhelm Meek

  Andersen, Knut

  Annet
  - inCORA
 38. (1993)
  • Larsen, Egil
  • Petersen, Tor
  • Melvold, Håkon
  (and 1 more...)

  Larsen, Egil

  Petersen, Tor

  Melvold, Håkon

  Hansen, Wilhelm Meek

  Annet
  - inCORA
 39. (1993)
  • Larsen, Egil
  • Hansen, Wilhelm Meek
  • Nordås, Einar
  (and 1 more...)

  Larsen, Egil

  Hansen, Wilhelm Meek

  Nordås, Einar

  Høines, Lars A.

  Annet
  - inCORA
 40. (2005)
  - Kriminalomsorgens utdanningssenter
  Fredwall, Terje E.
  Annet
  - inCORA
 41. (2004)
  - Kriminalomsorgens utdaninngssenter
  Fredwall, Terje E.
  Annet
  - inCORA
 42. (2003)
  - Kriminalomsorgens utdanningssenter
  Fredwall, Terje E.
  Annet
  - inCORA
 43. (2010)
  - Norwegian Defence University College ; Norwegian School of Sport Sciences/Defence Institute
  Annet
  - inFHS
 44. (2010)
  - Norwegian Institute for Defence Studies
  • Bjerga, Kjell Inge
  • Gjeseth, Gullow
  Annet
  - inFHS
 45. (2010)
  - Norwegian Institute for Defence Studies
  Bøe-Hansen, Ola
  Annet
  - inFHS
 46. (2010)
  - Norwegian Institute for Defence Studies
  Håkenstad, Magnus
  Annet
  - inFHS
 47. (2010)
  - Norwegian Institute for Defence Studies
  Melby, Svein
  Annet
  - inFHS
 48. (2002)
  - Institutt for Forsvarsstudier
  Schäfer, Bernd
  Annet
  - inFHS
 49. (1992)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Nordbø, Toralv
  Annet
  - inFHS
 50. (1994)
  - Institutt for forsvarsstudier
  Skaaren-Fystro, Gro
  Annet
  - inFHS